لزوم کنترل بیشترورود و خروج آردهای دولتی توسط اداره کل غله گلستان وفرمانداری ها دراستان/برخوردقانونی بازرسی اداره صمت شهرستان کردکوی باواحدهای خبازی آزادپزکه ازآرددولتی استفاده کردند

به گزارش خبرنگارالبرز گلستان به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بالا بردن کیفیت نان در این راستا بازدید مشترکی با حضور مسئول بازرسی اداره صمت و کارشناسان غله استان و با حضور مدیر مسئول خبر البرز گلستان از واحدهای خبازی شهرستان صورت پذیرفت

در این بازدید از واحدهای خبازی نمونه آرد و نان جهت انجام ازمایشات کیفی اخذ گردید که در صورت استفاده از مواد افزودنی غیر مجاز برابر مقررات اقدام می گردد

همچنین در این سرکشی با واحدهای خبازی ازاد پز که از آرد دولتی استفاده نمودند برخورد قانونی صورت گرفت

میاندره مسئول بازرسی اداره صمت تاکیدکرد: استفاده از الک برقی و رعایت پروتکل های بهداشتی از ضروریات واحدها می باشد.

مسئول بازرسی اداره صمت کردکوی در ادامه از شهروندان درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحدهای صنفی از قبیل گرانفروشی و کم فروشی و عدم درج قیمت و تخلفات خبازیها مراتب را با سامانه ۱۲۴ یا تلفن همراه صمد میاندره ۰۹۱۱۱۷۷۴۷۲۲واداره بازرسی به شماره ۳۴۳۴۴۳۰۰ اطلاع رسانی نمایند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۶ ق.ظ

دیدگاه