برق،گاز،نفت،RSS Feed

مهندس قائمی معاون بهره برداری و دیسپاچینک شرکت توزیع...

به گزارش البرز گلستان مهندس بهرام قائمی ازامکان قرائت فیدرهای فشار متوسط در شرکت توزیع نیروی برف استان گلستان خبر داد ۹ 00  ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :