هفته نامه صبح گلستانRSS Feed

دیدارمدیران مسئول سامانه خبری سورم سرا و هفته نامه صبح...

⚜رسانه  ها بستر توسعه همه جانبه خواهند بود.⚜ مدیران مسئول سامانه خبری سورم سرا و پایگاه خبری البرز گلستان در تعامل رسانه ای با یکدیگر دیدار داشتند. البرز گلستان/محمدصالح افتخاری مدیر مسئول پایگاه خبری البرز گلستان و مدیر هفته نامه صبح گلستان در دیدار با جوادی بالاجاده مدیر سامانه اطلاع رسانی سورم سرا -بالاجاده ، به اهمیت و جایگاه خاص رسانه ها در مسیر توسعه و رشد همه جانبه استان و منطقه... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :