تمیشه( روستای سرکلاته خرابشهرکردکوی) و پایان حیات / ✍️ گلستان جمشید قائمی

کدخبر:۷۲۹۹۴

تمیشه و پایان حیات

البرز گلستان 🍃بنای شهر تمیشه راابن اسفندیار به فریدون نسبت میدهد. نخسین کسیکه درمنابع تاریخی و جغرافیایی ازتمیشه یاد کرد ابن خردادبه بود که خود یک چند ازسوی خلفا برای فتوح بدان دیاررفته بود. تازیان مکرر به این شهر هجوم بردند امّاتمیشه مقاومت کرد، آسیب دیدو مردمش بارها قتل عام شدند اکنون سرکلاته_خراب_شهر نامیده میشود.
🔹تاریخ ویرانی تمیشه نیز به طور قطع دانسته نیست. با توجه به اینکه درعصر سربداران و مرعشیان، یعنی درتاخت و تازهای تیمور، همچنان نامی از تمیشه و خندق آن میرود، میتوان نتیجه گرفت که این شهر درحمله ی مغول آسیب کلی دیده و تاخت و تازهای تیمور کاملاً آن راازصفحه روزگار پاک کرده وتنها نام آن دربرخی کتب آمده است.
🔸چارلز_فرانسیس_مکنزی که دردوره ی قاجاریان به شمال ایران مسافرت کرده بودازخرابه های تمیشه دیدن کردنوشته: خراب شهر(تمیشه)مانندسایرعمارتهای مخروبه کتیبه ای نداشت.آثاردیواروخندقی به چشم میخوردومقداری آجروسفال درجنگل وجودداشت، ولی تاریخچه ی آن دراعماق زمین پنهان است وشاید هیچگاه آشکارنشود

📕تاریخ شهر تمیشه
✍️ جمشید قائمی

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۰۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۳ ق.ظ

دیدگاه