مهندس عابدی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گلستان درشورای برنامه ریزی و توسعه استان: تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی و طرح ها و پروژه های اولویت دارمی باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان  مهندس عابدی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارشی اجمالی از سند راهبردی آمایش استان ارائه نمودند

مهندس عابدی در خصوص سند راهبردی آمایش استان گفتند : مطالعات سند آمایش استان در جلسه مورخ ۹۵/۱۰/۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب و در جلسه شورای آمایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در همان سال به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ گردید .

ایشان در ادامه گفتند: این سند مشتمل بر دو بخش بوده : – سند راهبردی آمایش استان و سند اجرایی آمایش استان

بخش اول سند راهبردی آمایش استان که شامل شش محور می باشد :

– اهداف بنیادین توسعه فضایی استان

– نقش استان و تقسیم کار ملی و منطقه ای

– چشم انداز توسعه استان -ماموریت های توسعه استان

– راهبردهای پابرجا و شکل بندی کلان نظام فضایی استان

و بخش دوم سند اجرایی آمایش استان نیز مشتمل بر ۵ محور که شامل :

– تخصص ها و اولویت ها

–  سیاست های سرزمینی توسعه بخش ها در استان

-پروگرام های اجرایی

–  تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی و طرح ها و پروژه های اولویت دار می باشد که به لحاظ ضرورت و اهمیت محورهای مذکور در پیشبرد و سازماندهی نظام توسعه فضایی استان هاست.

عابدی در پایان گفتند : مقرر است اسناد مذکور تا سطح پروگرام های اجرایی علاوه بر تایید در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، در دبیرخانه شوریعالی آمایش سرزمین مورد بررسی و سپس به کمیسیون تخصصی و شورایعالی آمایش سرزمین جهت تصویب نهایی ارجاع گردد . سند استان گلستان همزمان با سند استان های دیگر در جلسات کمیسیون تخصصی بررسی و اکنون آماده ارائه به شورایعالی آمایش سرزمین می باشد .

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۳:۲۸ ب.ظ

دیدگاه