روحانی فردبیر شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدرگلستان :طرح یاریگران درسه حوزه فرهنگی وپیشگیری ،درمان وکاهش اسیب وصیانت وحمایتهای اجتماعی از بهبود یافتگان اجراخواهد شد

به گزارش صبح گلستان چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان با حضور حق شناس استاندار روحانی فر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان  و دادستان مرکز استان و نیروی انتظامی  برگزار گردید.
روحانی فر در این نشست گفت :درراستای کنترل کاهش اسیبهای اجتماعی اعتیاد و با نظر به اینکه با مهار وکنترل اعتیاد میتوان ازوقوع بخش مهمی از اسیبهای اجتماعی جلو گیری نمود طرح یاریگران زندگی تهیه و تدوین و به استانهای کشور جهت اجرا ابلاغ گردید

وی افزود:هدف از اجرای طرح مذکور ایجاد حس مسولیت دربین احاد مردم به منطور پیشگیری از اعتیاد وهمچنین یاری رساندن به افراد و قربانیان ناشی از اعتیاد میباشد و  این طرح در سه حوزه فرهنگی و پیشگیری ،درمان و کاهش اسیب و صیانت و حمایتهای اجتماعی از بهبود یافتگان اجرا خواهد شد ودر هرحوزه دستگاههای متولی و همکار مشخص شده و هر حوزه جامعه هدف مشخصی را تحت پوشش قرار میدهند

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان ضمن تاکید در اجرای این طرح گفت :هدف از اجرای این طرح مصون سازی جامعه و محیطهای اجتماعی .کاهش نرخ بروز اعتیاد.کاهش نرخ شیوع اعتیاد.افزایش انگیزه برای زندگی و گرایش به درمان در افراد معتاد.کاهش مرگ و میر ناشی از اعتیاد .ایجاد زمینه اشتغال وحرفه اموزی بر ای بهبود یافتگان وجلب مشارکت مردمی وخیرین میباشد

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۴۱ ب.ظ

دیدگاه