برندگان مسابقات شطرنج به روش سویسی بازنشستگان کشوری گلستانی مشخص شد

البرز گلستان /دریک دوره  (مهر ) بازنشستگان گرگان به روش سویسی در شش دور بر گذار گردید پس از پوین شکنی نفرات اول تا چهارم بشرح زیر انتخاب که به آنان جوایز نقدی اهدا گردید

اقای دکتر موسی الرضا بابا کردی از علی اباد اول
اقای حسینعلی منوچهری از گرگان دوم
اقای مسعود مزیدی از علی اباد سوم
اقای علیرضا ولی الهی از علی اباد چهارم
مدیریت سازمان بازنشستگی و مدیریت خانه امید (مهر ) گرگان این موفقیت را به برندگان تبریک میگویند

photo_2017-08-06_20-36-39

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۴:۱۰ ب.ظ

دیدگاه