ربیعی معاونت استانداری گلستان در مراسم هفته تامین اجتماعی:کارفرما ؛ کارگر و دولت سه ضلع مثلثی هستند که دراین شالوده انسانی باید کرامت و عزت و امنیت در آن محفوظ بماند

ربیعی معاونت استانداری گلستان در مراسم هفته تامین اجتماعی:کارفرما ؛ کارگر و دولت سه ضلع مثلثی هستند که دراین شالوده انسانی باید کرامت و عزت و امنیت در آن محفوظ بماند

البرز گلستان/ربیعی معاونت هماهنگی  اقتصادی استانداری گلستان در مراسم هفته تامین اجتماعی با بیان اینکه باید تلاش کنیم به شرایط مطلوب برسیم در ادامه افزود:کارفرما ؛ کارگر و دولت سه ضلع مثلثی هستند که در شالوده این نیروی انسانی است که باید کرامت و عزت و امنیت در آن محفوظ بماند و این رسالت سنگین و خطیر به عهده سازمان تامین اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی پناهگاه وسیعی است که همه اقشار جامعه را در چتر حمایتی خود قرار داده است سپس افزود: فعالیتهای ویژه و سریع در حادثه معدن یورت از مصادیق رسالت تامین اجتماعی است که قابل تحسین است و برای بهتر شدن باید رویکرد مدیریت علمی، جامع را تقویت نمود تا بتوانیم شرایط های بحران را مدیریت نماییم که امروز سازمان تامین اجتماعی در این شرایط عملکرد مثبت و خوب دارد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۳ ب.ظ

دیدگاه