ایمنی آسانسورها و موتورخانه ها ، شاخصی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در استان گلستان

کدخبر:۶۴۴۴۶

البرزگلستان/در یازدهمین جلسه شورای استاندارد استان گلستان با تعریف شاخص «ایمنی آسانسورها و موتورخانه های دستگاه های اجرایی» برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی موافقت شد.

در یازدهمین جلسه شورای استاندارد استان، یکی از مصوبات پیشنهادی استاندارد گلستان مبنی بر اهتمام دستگاه های اجرایی به دریافت گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور نصب شده خود را از استاندارد، مورد تایید استاندار گلستان و رئیس شورای استاندارد استان قرار گرفت.

استاندار گلستان در این جلسه با اعلام موافقت خود با این مصوبه گفت: با توجه به ارتباط مستقیم آسانسور با سلامت مردم و پرمخاطره بودن آن، توجه دستگاه اجرایی به آن را، امری ضروری و به عنوان معیاری برای قابل تقدیر شناسایی شدن دستگاه برشمرد.

علی محمد زنگانه در ادامه این جلسه، ضمن قدردانی از عملکرد اداره کل استاندارد استان در حوزه نظارت بر نازلهای سوخت مایع و بازرسی های انجام شده؛ از اداره کل استاندارد و نیز شرکت پخش فراورده های نفتی گلستان خواستار برگزاری جلسه ای مشترک برای رسیدگی به کیفیت و راستی آزمایی کمیت نازلهای عرضه سوخت مایع شد و اذعان داشت: صحت و درستی میزان سوخت دریافتی و همچنین کیفیت آن، از حقوق حقه مردم استان است و از هر دو دستگاه متولی انتظار می رود برای اطمینان مردم از کیفیت و کمیت این فراورده، نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

استاندار گلستان همچنین بنا به پیشنهاد اداره کل استاندارد استان، شرکت پخش فراورده های نفتی را ملزم به تحویل کارت آزمون کمیت به استاندارد نمود تا جهت انجام وظایف قانونی و آزمون نازل های عرضه سوخت مایع استان، به کار گرفته شود.

رئیس شورای استاندارد گلستان در ادامه با اشاره به تحقیقات انجام شده توسط استاندارد در حوزه محصولات کشاورزی و گلخانه ای و بررسی و تحلیل نتایج، جهاد کشاورزی استان گلستان را نیز به نشستی مشترک با استاندارد دعوت کرد و اظهار داشت: هر دو نهاد، مرجع سنجش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی هستند و وجود سموم و باقیمانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی حتی در مقدار کم نیز قابل قبول نیست و لذا ضروری است با توجه به تقاضای فزاینده برای محصولات ارگانیک در استان، به این مساله به عنوان یکی از موضوعات ضروری استان در پروژه ای مشترک، پرداخته شود.

وی همچنین توجه استاندارد به موضوع ید و شورابه ها را که از مسائل مهم زیست محیطی مبتلا به استان است، قابل تقدیر دانست و هر دو دستگاه اجرایی استاندارد و حفاظت محیط زیست را به نشستی مشترک برای رسیدن به راهبردی مشترک و صحیح برای حل مسائل زیست محیطی استان فراخواند.

استاندار گلستان همچنین موافقت خود را با پیشنهاد تشکیل انجمن خیرین ایمنی و استاندارد اعلام نمود و گفت: هر نوع مساعدتی از سوی بخش دولتی و خصوصی که مقصود آن تامین سلامت و ایمنی مصرف کنندگان و احقاق حقوق مردم باشد، قابل تقدیر است.

انتهای خبر

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۳ ق.ظ

دیدگاه