نشست مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل پیرامون؛ایجاد شهرک حمل ونقل؛ و رعایت اصول ایمنی در جابجایی بار؛رعایت حقوق رانندگان

البرز گلستان  نشست پایان سالی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل و بحث و تبادل نظر پیرامون امورات مرتبط ؛ایجاد شهرک حمل ونقل؛ و رعایت اصول ایمنی در جابجایی بار؛رعایت حقوق رانندگان و‌….
این دیدار که در محل جدید انجمن صنفی صورت گرفت ، با همراهی معاون حمل و نقل جناب اقای میرشاهی و سرپرست اداره کالا آقای یازرلو همراه بود ،از زحمات اقای فرامرزی که به افتخار بازنشستگی نایل امدند نیز تقدیر بعمل امد و از زحمات مدیران انجمن و شرکتهای حمل و نقل نیز قدر دانی گردید.

خبر محمد یزدانی

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۴:۰۰ ب.ظ

دیدگاه