دکترجمالی فرماندارعلی آبادکتول درمراسم رونمایی ازثبت ملی موسیقی کتولی:موسیقی مقامی کتولی برند شهرستان علی آبادکتول می باشد

کدخبر:۵۶۰۲۱

موسیقی مقامی کتولی برند شهرستان علی آبادکتول می باشد؛

مراسم رونمایی ازثبت ملی موسیقی کتولی،باحضور فرماندار، نماینده،مدیران کل میراث فرهنگی وارشاد اسلامی،مدیران وهنرمندان شهرستان برگزارشد؛

البرز گلستان/جمالی فرماندارازموسیقی بعنوان زبان مشترک فرهنگها نام بردوخاطر نشان کرد: موسیقی درهمه ابعاد زندگی جاری است وبسیاری ازمسائل معنوی،هنری،فرهنگی واجتماعی باموسیقی درک وسیعتری پیداخواهد کرد
وی موسیقی کتولی رابرند فرهنگی وهنری شهرستان برشمردکه نقش بسزایی درمعرفی آداب ورسوم وفرهنگ منطقه داردوپس ازثبت ملی آن که باتلاش همه عزیزان صورت پذیرفت،انتظارمیرود که باساختار قویتروتقویت آن باشعرهای آیینی درمسیرمعرفی هرچه بیشترفرهنگ شهرستان حرکت نماید

مدیران کل میراث فرهنگی وارشادوهنرمندپیشکسوت موسیقی کتولی گزارشی ازروندثبت موسیقی ارائه نموده وخبرازبرگزاری جشنواره موسیقی نواحی درشهرستان دادند

نماینده شهرستان ضمن تقدیراز زحمات همه عزیزان درثبت ملی موسیقی کتولی، ازپیگیری جهت احداث مجتمع فرهنگی وهنری درعلی آبادکتول خبرداد

/ انتهای خبر

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۵:۱۴ ب.ظ

دیدگاه