قربان رایجی مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی دراولین جلسه شورای انجمن اولیاء و مربیان شهرستان:شرح وظائف انجمن و اولیا باید به یک شاخص مدیریتی تبدیل شود

کدخبر۴۶۴۰۱
البرز گلستان با حضور قربان رایجی مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی ،  کارشناس انجمن اولیاء و مربیان و اعضاء جدید انجمن اولین جلسه شورای انجمن اولیاء و مربیان شهرستان کردکوی در سالن اجتماعات تشکیل شد.
قربان رایجی مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی ضمن عرض تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار گفت:انجمن اولیاء و مربیان از ارکان اصلی آموزش و پرورش و درمدارس موثر ترین رکن مدرسه است که باید اثر بخشی و توانمندی آن تقویت گرددو نسبت به وظایف خود آگاهی کامل پیدا کند تا مثمر ثمرتر گردد.وشرح وظائف انجمن و اولیا باید به یک شاخص مدیریتی تبدیل شود
وی درادامه افزود:جایگاه و نقش اولیاء درمدارس با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز به ار تباط معلم از طریق شبکه شادملموس تر می شود زیرا اهداف آموزشی درسه حیطه شناختی ، مهارتی و عاطفی درمواجه با دانش آموزان درشکل حضوری اثر بخش است و با وجود غیر حضوری شدن کلاس نقش اولیاء باید پررنگتر گردد.
وی دربخش دیگری از سخنانش گفت: تعارض بین ارزشهای اجتماعی بسترخانواده ها وحیطه های ششگانه شناختی ومحتوای درسی در عصر حاضر معضل دیگری است که باید به آن پرداخته شودزیرا بر کار معلم در کلاس اثر مستقیم دارد.
وی همچنین افزود:باید افزودبخشی از بودجه های فرهنگی باتوجه به نقش ارگانها به دیگر ادارات وابسته است و دراین حیطه ارتباط انجمن اولیاء و مربیان می تواند تسریع کننده باشدتا درروند اجرایی آموزشی بتواند کمبود های مالی را جبران نماید.
تبیین برنامه های انجمن اولیاء و مربیان ، جلسه با اعضاء مدرسین انجمن اولیاء و مربیان و بیان نکته نظرات با توجه به نیاز خانواده ها، نظارت فرایندی برفعالیت های انجمن اولیاء مدارس ومشخص شدن نفرات کارگروههای تخصصی انجمن اولیاء ومربیان از مصوبات جلسه بود.
دراین جلسه اعضاء انجمن اولیا و مربیان به بیان نکته نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و درانتها احکام جدید اعضاء شورای انجمن اولیاء و مربیان شهرستان به آنها اهداء شد.

خبر مسلم افتخاری

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۰۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۱ ب.ظ

دیدگاه