اداره کل استانداردگلستان خبرداد:بازدیداز ۵۰۰ وسیله بازی مستقردرپارک های عمومی استان/اعلام نواقص احتمالی به شهرداری های استان

البرز گلستان/تجهیزات زمین های بازی مستقر در ۱۵۰ مهدکودک استان گلستان بازدید شد پیرو تفاهم نامه ادارات کل استاندارد و بهزیستی گلستان، از تجهیزات بازی مستقر در ۱۵۰ مهدکودک استان بازدید شد. پیرو تفاهم نامه ادارات کل استاندارد و بهزیستی گلستان، از تجهیزات بازی مستقر در ۱۵۰ مهدکودک استان بازدید شد.
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد گلستان گفت: طبق تفاهم نامه و تقویم زمان بندی، این بازدیدها از ابتدای دی ماه آغاز شد و در نیمه بهمن به پایان رسید.
داوود مزیدی افزود: به منظور اطلاع دقیق از وضعیت وسایل و تجهیزات بازی مستقر در مهدکودک ها و رفع نواقص احتمالی با همکاری یک شرکت بازرسی همکار دارای تایید صلاحیت مبادرت به این کار شد.
وی خاطرنشان کرد به موازات این بازرسی تخصصی، از ۵۰۰ وسیله بازی مستقر در پارک های عمومی سطح استان نیز بازدید به عمل آمد که نواقص احتمالی به شهرداری های استان اعلام می گردد. 

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۸:۰۷ ب.ظ

دیدگاه