در دیداردکتر کمانگری مدیر کل بیمه سلامت بامعاون توسعه منابع استاندار گلستان به مناسبت هفته بیمه سلامت مطرح شد: اجرای طرح پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی، پرداخت یارانه بیمه سلامت به گروه های نیازمند و محرومین جامعه دیداری

به گزارش صبح گلستان دکتر کمانگری ، به مناسبت هفته بیمه سلامت و به منظور اطلاع رسانی در خصوص شیوه اجرای طرح پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی و همچنین پرداخت یارانه بیمه سلامت به گروه های نیازمند و محرومین جامعه دیداری با معاونت مدیریت و توسعه منابع استانداری گلستان ، سرار خانم امامی ، داشتند .

در این دیدار دکتر کمانگری در خصوص کلیات و شیوه انجام این طرح و ضرورت انجام ارزیابی وسع و تبعات اجتماعی آن توضیحاتی را بیان نمود .

در ادامه سرکار خانم امامی ضمن تشکر از عملکرد این اداره کل و استقبال از اجرای این طرح به منظور عدالت در پرداخت حق بیمه جهت پوشش بیمه همگانی سلامت ، عنوان نمود که این موضوع می بایست کاملا” به صورت کارشناسی شده و با اطلاع رسانی کامل به کلیه آحاد جامعه صورت پذیرد . به نحوی که بیمه شدگان آن سازمان ضرورت انجام ارزیابی وسع و هدف نهایی از اجرای این آئین نامه را درک نمایند .

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۴۰ ق.ظ

دیدگاه