مقاله رسیده /نقش زنان خاورمیانه در مشارکت سیاسی/از فاطمه مصدق کارشناس ارشد آموزش زبا ن انگلیسی

نقش زنان خاورمیانه در مشارکت سیاسی چیست؟
اغلب زمان ها به مشارکت به عنوان مواردی پایه ای در مباحث سیاسی ،اجتماعی توجه ای ویژه میشود.
امروزه عامه مردم تمایل به مشارکت سیاسی،که خود نتیجه ی دموکراسی و یکی از دستاوردهای مهم دموکراسی است،دارند،که خودِ آن نیزنشان از توسعه ی فراگیردارد.یکی از این منابع توسعه بانوان در جوامع انسانی میباشد.
به دلیل نادیده گرفتن نقش مهم و پر از اهمیت بانوان و حمایت از این قشرتاثیرگذار،حال،خواسته یا ناخواسته؛مشارکتِ زنان در همه ی عرصه ها اعم از اقتصادی،اجتماعی و بخصوص در عرصه ی سیاسی ضروری است.لذا این حضور مهم بانوان حتی ممکن است به دموکراسی مطلوب در جوامع کمک کندو در نهایت نمیتوان،اصار به انکارِتاثیرگذاری در مشارکتها و تصمیم گیری های مهم سیاسی کرد.
از اواخر قرن ٢٠،در بیشتر کشورهای جهان،زنان از حقوق شهروندان و حق رای و دیگر مسائل از این دست،برخوردار شدند،بنابراین امر،در زنانِ امروزجوامعِ ما،استقلال در رفتار و تصمیم گیری شکل گرفته است،و ماشاهد آن هستیم.
امروزه میتوان به جرات،بخث توانمندی سیاسی را مطرح کردهرچند مرتبط با برابری جنسی به نظر میرسد اما در واقع با تحقیق و دقت در تعریف این دو،متوجه تفکیک این دو امر مهم خواهیم شد.

اینکه بانوان باید توانمند شوند هم دلالت بر امکانات برابر و دسترسی برابر در مقایسه با مردان در منابع و فرصت ها دارد وهم دلالت بر،برخورداری از سازمان هایی برای دفاع از حقوق تا بتوانند به اقدامات مهم دست زده، و در تصمیم گیری های مهم سیاسی و تاثیرگذار شرکت جویند و سهیم باشند.البته لازم به ذکر است،جهتِ توانمد سازی جنسی هم شاخص هایی نیز وجود دارد که در اینجا از ذکر آن موارد صرف نظر کرده ام.
با یک نگاه اجمالی ساده میتوان دریافت که: نادیده گرفتن بانوان یک جامعه و سرزمین در واقع یعنی نادیده گرفتن نیمی،نه بلکه بیشتر از نیمی از پتانسیل جامعهاین یعنی تصدیق انکار ناپذیربودن نقش زنان در جوامع وحتی میتوان به جرات و صراحت اعلام داشت که نقِ زنان به علتِ نفوذ بر فرزندان و تربیت آنان و مدیریت خانواده و به عبارتی گویاتر”وظیفه ی زنان به عنوان پرورش دهنده و تربیت نسل های پیشِ رو” صدالبته که تاثیرگذارتر خواهد بود.

در انتها باید اشاره داشت:تازمانی که زن ها در عرصه ی اجرایی حضور پر رنگتر نداشته باشند،نمیتوانند نقش خود را ایفا کنند، پس لازم به ذکر و یا تذکر است به مجموعه افرادی که در سیاستگذاری و تدوین سیاست ها و برنامه های آینده مملکت،هستند، در همه این مراکز،از حضور بانوان صاحب سبک،ایده،تفکر، والبته که لایق، که در نهایت منجر به نقش آفرینی مثبت و تحول های مثبت در جوامع پیرامون خود میشوند، استفاده کنند.
امید دارم، باتلاشِ زنان فرهیخته و در سایه اهمیت تاثیرگذار همه ی زنان ارزشمند،خاورمیانه به آرامش و صلح ابدی و بدون جنگ برسد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۰۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۸:۵۲ ب.ظ

دیدگاه