امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان و اداره کل اموزش وپروش استان در دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب

باحضور مدیران کل کتابخانه هاو آموزش وپرورش صورت گرفت ؛امضای تفاهم نامه همکاری

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه های عمومی استان و اداره کل اموزش وپروش استان در دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب به امضارسی

به گزارش البرز گلستانبه نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان،دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب باحضور مدیران استانی ،انتشارات استانی واصحاب رسانه وفرهنگ افتتاح شد.اداره کل کتابخانه های عمومی استان چون سالهای گذشته با راه اندازی غرفه به ارایه خدمات درحوزه کتابداری می پردازد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان دراین زمینه گفت:
عضویت رایگان،مسابقات کتابخوانی،مشاوره کتاب،مسابقه نقاشی ویژه کودکان،اهدامجلات ونشریات به مراجعین،امضای تفاهم نامه همکاری بادستگاه های فرهنگی ازجمله فعالیتهای غرفه اداره کل کتابخانه های عمومی استان می باشد

.قوانلو درادامه افزود امروز دراولین روز از دوازدهمین نمایشگاه کتاب در غرفه فعالیتهای جنبی تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه های عمومی واداره کل آموزش وپرورش به امضا رسید.قوانلو بااشاره به ظرفیت موجود دردستگاه فرهنگی چون آموزش پرورش وجود اساتید معلم ها ودانش آموزان را بستری برای ایجاد مطالعات تخصصی دانست که باید ازاین ظرفیت استفاده شود.

درادامه تفاهم نامه همکاری توسط مدیران کل به امضا رسید.احسان گوهری راد دراین مراسم گفت:ماافتخار می کنیم که دین ما بر علم ودانش تاکید می کند ومعجزه ان کتاب است و کتاب الهی مارابه خواندن ترغیب وامر کرده است.

گوهری راد درادامه افزود:ظرفیتهای بسیاری درحوزه فرهنگی وکتابخوانی وجود دارد ،که باامضای تفاهم نامه می توانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم.گفتنی است اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان بیش از ۳۰ تفاهم نامه همکاری با ادارات استانی امضا نموده است

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۶:۰۸ ب.ظ

دیدگاه