قدرت الله نظری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان گلستان از بازنشستکی بیش از ۱۷۰۰نیروی بازنشسته در سال جاری در آموزش و پرورش استان خبرداد

در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش شهرستان های گلستان که در سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان برگزار گرید، مطرح شد

به گزارش صبح گلستان قدرت الله نظری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان گلستان نیز در این گردهمایی از انضباط اداری و مالی، افزایش بهره وری از منابع، نگهداشت منابع توسعه مشارکت، فعال نمودن کمیته توسعه مدیریت و شورای راهبری بودجه ریزی استانی و نیز آمادگی لازم در این زمینه در مدارس و همچنین احیای کمیته درآمد زایی و واریز وجوهات دریافتی به حساب های متمرکز و یکپارچه به عنوان سیاست های اصلی حوزه معاونت پشتیبانی یاد نمود.

وی در ادامه گفت: در سال جاری ۱۷۰۰ نیروی بازنشسته در آموزش و پرورش استان گلستان خواهیم داشت که باید تلاش شود پرونده این همکاران به موقع آماده گردد.

نظری در ارتباط با نقل و انتقال همکاران اداری و آموزشی گفت: در این رابطه ۱۶۰۰ تقاضا وجود داشت که در هر دو مرحله سیستمی و اضطراری این تقاضاها مورد بررسی قرار گرفت و با تفویض اختیار هایی که به شهرستان ها صورت پذیرفته بود در مرحله انتقال سیستمی با ۲۵۱ تقاضا موافقت گردید و در مرحله نقل و انتقال اضطراری نیز ۱۶۲ تقاضا مورد موافقت قرار گرفت

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۷:۱۴ ق.ظ

دیدگاه