مدیر کل تعاون روستایی گلستان از خرید ۹۳ کیلوگرم زعفران به ارزش چهار میلیارد ریال از زعفرانکاران شهرستان آزادشهر(گلستان) خبر داد

به گزارش البرز گلستان گلدی زاده  مدیر کل تعاون روستایی گلستان از خرید ۹۳ کیلوگرم زعفران به ارزش چهار میلیارد ریال از زعفرانکاران روستای وامنان شهرستان آزادشهر در شرق استان خبر داد.

خبر مسلم افتخاری

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۸:۵۸ ق.ظ

دیدگاه