رزمایش بی برقی ۴۰۰۰۰ مشترک برق گنبد کاووس ، جهت آمادگی نیروها واکیپ های عملیاتی

رزمایش بی برقی ۴۰۰۰۰ مشترک برق گنبد ، جهت آمادگی نیروها واکیپ های عملیاتی ، با سناریوی از دست دادن یک پست فوق توزیع ۲۰/۶۳ با حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق گلستان و معاونت بهره برداری و مدیران دستگاه اجرایی شهرستان در فرمانداری گنبد برگزار گردید .

براساس این سناریو ، تعداد ۸۰۹ دستگاه ترانسفورماتور، ۸۵ مشترک حساس ،تعداد ۱۳ فیدر ۲۰ کیلو ولت ،قسمت وسیعی از شهر گنبد و تعداد ۳۸ روستا به تعداد ۴۰۰۰۰ مشترک بی برق شده اند .

در این رزمایش میزان آمادگی مدیر و روسای ادارات مدیریت توزیع برق گنبد و مدیریت توزیع برق گالیکش و ده اکیپ عملیاتی به عنوان معین مورد ارزیابی قرار گرفت.

مهندس نصیری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ، هدف از این رزمایش را بالا بردن توان مدیریتی و اکیپ های عملیاتی در مواجه با بحران ها و حوادث که منجر به از دست دادن تاسیسات و تجهیزات فوق توزیع می شود، دانسته و در ادامه افزود: احصاء و شناسایی نقاط قابل بهبود شبکه و تجهیزات توزیع برق در چنین رزمایش هایی باید مورد دقت قرار گیرد تا درمواجه با صحنه واقعی بحران دچار سردرگمی درتصمیم گیری مدیران و اکیپ های عملیاتی نشویم.

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۰۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۲ ب.ظ

دیدگاه