طبرسا مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گلستان : ۳۰درصد درآمد مصوب سال ۱۳۹۶تاپایان تیر ماه در استان گلستان وصول شده است

البرز گلستان /به گزارش روابط عمومی اداره کل ، داود طبرسا مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان با اشاره به گزارش وصول درآمد های چهار  ماهه سال جاری استان گفت:  تا پایان تیرماه  سال جاری ۱۴۰٫۲۸۰میلیون تومان وصول گردیده که این رقم نسبت به چهار ماهه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸ درصد رشد را نشان می دهد.
وی تصریح کرد  از مبلغ ۱۴۰٫۲۸۰ میلیون تومان وصولی ، مبلغ ۱۳۰٫۳۷۲ میلیون تومان آن معادل ۹۳ درصد درآمدهای مالیاتی و ۷ درصد آن به مبلغ ۹٫۹۰۸ میلیون تومان را سایر درآمدها تشکیل می دهد.
به گفته وی ۳۰درصد درآمد مصوب  سال ۱۳۹۶تاپایان تیر ماه در استان گلستان وصول شده است.
طبرسا ضمن تشریح درآمدهای مالیاتی استان اظهار داشت:درآمدهای مالیاتی چهار ماهه  استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲درصد رشد داشته است که بیشترین سهم درآمد ، به مالیات بر درآمد با ۶۲٫۲۷۰ میلیون تومان و کمترین ، به مالیات برثروت با  ۵٫۸۳۴میلیون تومان تعلق دارد که از کل درآمدهای مالیاتی ۳۷ درصد آن به مالیات بر درآمد و ۱۰  درصدآن به مالیات بر شرکتهای غیر دولتی و ۴۸ درصد آن مالیات بر کالا وخدمات و۵ درصد آن به مالیات بر ثروت اختصاص دارد .
در ادامه پیشقدم ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود : با توجه به اینکه در بخش های مختلف اقتصادی استان ظرفیت های خوبی ایجاد شده است ، امیدواریم بتوانیم با نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات وسامانه جامع مالیاتی در  جذب مالیات و افزایش درآمدهای عمومی استان شرایط خوبی را نسبت به سنوات قبل داشته باشیم.

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۰۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲:۵۰ ب.ظ

دیدگاه