امیر شیر توماج فرماندار گمیشان:سربازان گمنام امام زمان(عج) در جریان اجرای وظائف ذاتی خود توانسته ایران را با حضور مقتدرانه و افتخار آفرین در عرصه های مختلف علیرغم تمامی تهدیدات و توطئه ها سربلند بیرون بیاورند

البرز گلستان/ سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بازوهای اصلی نظام بوده که ضمن ایفای نقش بی بدیل تامین امنیت کشور در ابعاد مختلف امنیتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در سطوح بین المللی منطقه ای و داخلی ودر راستای ثمر رساندن اهداف نظام مقدس به عهده داشته و خدمات گرانبهایی را در حوزه های مختلف به ثمر نشانده اند.

اگر بخواهیم به نوع کار ویژه و ادبیات رفتاری سربازان گمنام توجه کنیم درک تمام مسائل بسیار سخت و دشوار بوده و می توان از بیانات پیامبر مقدس اسلام که می فرماید : نعمتان مجهولتان و الصحه و الامان که در واقع بعداز بوجود آمدن تشکیل هسته های زندگی بشری که معنیseurityبسیار مهم دانستند و در واقع مفهوم امنیت به  معنای موسع به معنای فراغت از هرگونه تهدید بوده و امنیت جنبه ایجابی دارد.

و در تعریف مضیق آن  آزادی از ترس و در نهایت اینکه دولتها باید در کنار مسئولیت امنیتی به مسئولیتهای دیگر نیز بپردازند دیگر نیز بپردازند تعریف شده است.

حکومتها باید شرایط لازم را برای تحقق  این مفهوم ارزشمند فراهم کنند در واقع قبول مسئولیت ایجاد امنیت که یکی از مولفه های ذهنی می باشد نیاز به ایجاد یک نهاد گسترده در کشور را می طلبدکه این امر در قاموس و نام زیبای سربازان گمنام امام زمان و وزارت اطلاعات نمود یافته است .

در عرصه سیاست بین الملل کشورها بخصوص هژمونی امریکا که برای رسیدن به امنیت بالا وپایدارو افزایش ظریب امنیتی اقدام به سرمایه گذاری کلان در این حوزه می نماید که به نظر می رسد به دلیل نبود اعتقاد معنوی و ایدئولوژی نتوانستند به طور موفق عمل نمایند.

لیکن در جمهوری اسلامی ایران سربازان گمنام با اعتماد به نفس و توکل به خداوند و ایمان به عنصر درونی خود  و رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب علیرغم اینکه کشور  در جغرافیای سیاسی و ژئو پلتیک خاورمیانه که ذاتا منطقه مناقشه برانگیز است بسیار موفق  و فراتر از انتظارعمل نموده است

سربازان گمنام امام زمان(عج) در جریان اجرای وظائف ذاتی خود ضمن رعایت شرح اسلام و قانون با حضور مقتدرانه و افتخار آفرین توانسته ایران را در عرصه های مختلف علیرغم تمامی تهدیدات و توطئه ها سربلند بیرون بیاورند.

ونمود عینی این تلاشها در قانون پایستگی تروریسم در منطقه در جهت برهم زننده اوضاع می تواند تعریف نمود.

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲:۰۶ ب.ظ

دیدگاه