برگزاری جلسه مشترک شرکت گازوسازمان آموزش وپرورش استان گلستان در راستای نهادینه کردن فرهنگ مصرف ایمن وبهینه ازگازطبیعی

به گزارش گروه صنعت پایگاه خبری البرز گلستان در راستای نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه واستفاده ایمن از گازطبیعی جلسه مشترکی باحضور مدیرعامل واعضاء هیئت مدیره شرکت گاز و رزاقی معاونت آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان گلستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان،در این نشست مشترک پس ازبحث وتبادل نظر تصمیمات مهمی در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف اتخاذ گردید.

 مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان  ضمن تقدیرازتعاملات فی مابین گفت:با توجه به اینکه نهادینه کردن فرهنگ مصرف عامل موثری در تحقق اهداف مورد نظر این شرکت دارد،لذا برگزاری این گونه نشستها بسیارمثمرثمرمی باشد.

  وی بامطلوب خواندن نشست مذکور،در خصوص نتایج آن  گفت:این نشست با هدف ارتقای سطح تعاملات دو دستگاه واستفاده از ظرفیتهای موجود سازمان آموزش و پرورش استان انجام گرفت که پس از تبادل نظر و ارائه پیشنهادات طرفین نتایج خوبی اتخاذ گردید.

 مهندس صفرعلی جمال لیوانی گفت: سازمان آموزش پرورش استان در سنوات گذشته همکاری  بسیار خوبی را با این شرکت داشته وانشاء ا… درسال جدید نیز سطح این همکاری ها گسترده تر خواهد شد و امید واریم با همکاری فیمابین بتوانیم به اهداف مورد نظراین نشست دست یافته و روز بروز شاهد کاهش حوادث ناشی ازعدم رعایت نکات ایمنی وهمچنین صرفه جویی حد اکثری درمصرف گاز باشیم.

مدیرعامل گاز گلستان اظهار داشت: آنچه برای این شرکت درکنار توسعه گازرسانی و خدمات رسانی اهمیت بسزایی دارد آگاه کردن مشترکین در زمینه صرفه جویی درمصرف گاز وهمچنین کاهش صدمات وخطرت احتمالی ناشی ازعدم رعایت نکات ایمنی وتقویت فرهنگ استفاده صحیح از گازطبیعی می باشد که خوشبختانه این روند با انجام برنامه های متنوع وهمکاری دستگاههای  ذیربط اجرا شده و تاکنون نتایج بسیار مطلوبی همراه داشته است .

در این جلسه همچنین رزاقی معاونت آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان گلستان ضمن تشکر از مدیر عامل شرکت گاز و ابراز خرسندی از برگزاری این نشست تصریح کرد: خوشبختانه سازمان آموزش و پرورش استان در زمینه همکاری با شرکت گاز همواره نگاه مثبتی داشته و نهایت همکاری را بعمل آورده است و در سال جدید نیز این امر به قوت خویش باقی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در راستای صیانت از ذخائر گاز طبیعی برای نسلهای آینده گفت:گاز طبیعی سرمایه ملی بوده و همه ما وظیفه داریم از این منابع عظیم خدادادی که به امانت بدست ما سپرده شده است صیانت نموده و آنرا برای نسلهای آینده ذخیره نماییم ،لذا این سازمان آمادگی دارد تا نهایت همکاری را در این زمینه بعمل آورد .

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در پنج شنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲:۲۰ ب.ظ

دیدگاه