صداقت مدیر شعب بانک تجارت گلستان:تلاش می شودمنابع موجود استان درهمین استان مصرف تابه بالندگی اقتصاد استان کمک شود

کدخبر:۶۳۶۹۰

البرز گلستان/مدیر شعب بانک تجارت گلستان:

۱۰۰ درصد سهمیه تسهیلات اشتغال کمیته امداد بانک تجارت تحقق یافته است.

مدیرشعب بانک تجارت استان گلستان،گفت:بانک تجارت گلستان به سهمیه اشتغال دربخش کمیته امداد خود درسال ۱۴۰۰ به صورت ۱۰۰ درصدی عمل کرده که دراین خصوص مورد تقدیر استاندار محترم نیز قرارگرفته است.

“سیدحسن صداقت”درنشست خبری بااصحاب رسانه گلستان،اظهارکرد:سهمیه این بانک درسال جاری برای اشتغالزایی کمیته امداد مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال میباشد.

به گفته وی این بانک درراستای اشتغالزایی سایراقشارجامعه نظیر بهزیستی،سربازان،بسیج وسپاه نیز تسهیلات ویژه درنظرگرفته ودرحال پرداخت میباشد.

وی همچنین اظهارداشت این بانک پرداخت تسهیلات دربخشهای زیررا نیزدرراستای مصوبات دولت دردستورکارقرارداده است:

بنیاد شهید،مسکن(بهسازی ونوسازی)،بهزیستی، تسهیلات قرض الحسنه ریاست جمهوری،تفاهم نامه ریاست جمهوری،جهش تولید،بیماران معسر،ستاد دیه،قرض الحسنه روستایی،بنیاد علوی،ودیعه /ساخت/خرید مسکن فرزندآوری،دیعه مسکن جهش تولید،جهش تولید مسکن، قرض الحسنه نیروگاه خورشیدی

صداقت با بیان این مورد که باتوجه به اهمیت شرکتهای دانش بنیان درتولید دانش ورشد اقتصادی ونوآوری کشور ونامگذاری سالجاری به عنوان “تولید،دانش بنیان واشتغال آفرین “توسط مقام معظم رهبری،این بانک پرداخت تسهیلات ویژه به شرکتهای دانش بنیان را نیزدردستورکارخود قرارداده است.

مدیرشعب بانک تجارت گلستان با بیان اینکه تنوع خدمات این بانک روز به روز افزایش می یابد،تصریح کرد:برای بزرگ شدن جامعه هدف ،بانک میبایست ازامکانات کارآمد وتبلیغات هدفمند استفاده نماید.

وی افزود ارائه خدمات مطلوب ودرشآن مشتریان یکی از ویژگیهای این بانک میباشد.

به گفته وی “طرح کریمان” درقالب پرداخت تسهیلات قرض ا لحسنه ازمحل منابع تودیع شده اشخاص حقیقی وحقوقی نزد بانک واختصاص آن به افراد مورد نظرآنها درقالب تسهیلات قرض ا لحسنه اجرایی گردیده است.

در”طرح نیکان” نیزبرمبنای سپرده گذاری درحساب قرض الحسنه پس انداز،تسهیلات قرض الحسنه بانرخ کارمزد ۴ درصد پرداخت میگردد.

همچنین در”طرح تصنیف”نیز به کسب وکارها واصنافی که نسبت به افتتاح حساب ودریافت خدمات بانکی نظیر کارتخوان فروشگاهی،دسته چک وسایر خدمات اقدام نمایند براساس عملکرد تسهیلات پرداخت خواهد شد.

صداقت ازوجود ۲۷ شعبه ریالی ،یک واحد مستقل ارزی و۷ باجه بانک تجارت دراستان خبردادوگفت :کمترین میزان مطالبات بانکی دربین ۵ بانک برتراستان مربوط به این بانک میباشد.

وی ادامه داد باتلاش همکاران بنده این بانک توانسته است رتبه وشاخصهای عملکردی وجایگاه خود را بهبود ببخشد.

وی همچنین اظهارامیدواری نمود ساختمان جدید بانک تجارت استان تاپایان سال جاری به بهره برداری برسد.

این مدیرشبکه بانکی بابیان این موضوع که: باتوجه به اینکه اقتصاد کشور بانک محوراست ،شبکه بانکی کشور باکمک وهمکاری همه بخشها ودستگاهها میتوانند به رشد وبالندگی اقتصاد کشور کمک کنند.

به گفته وی تخصیص منابع مستلزم تجهیز منابع میباشد.وی همچنین اظهارداشت: تمام مساعی خود را بکارگرفته  تا منابع موجود استان درهمین استان مصرف گردیده وبه بالندگی اقتصاد استان کمک نماید.

صداقت ازبرگزاری جشنواره بزرگ بانک تجارت ویژه اصناف خبرداد وگفت:این جشنواره بزرگ ازابتدای تیرتاپایان شهریور۱۴۰۱ ادامه دارد.

وی افزود:دراین جشنواره اصناف وکسب وکارهایی که نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده اند بااستفاده ازخدمات بانک نظیردسته چک،کارتخوان فروشگاهی،همراه بانک،بانکداری اینترنتی،میانگین موجودی حساب ها وتراکنش های خرید کارتخوان فروشگاهی وکسب امتیاز ازاین روشها،میتوانند درقرعه کشی ۱۰ کمک هزینه سفرهیجان انگیزفوتبالی وهزاران جایزه ارزنده دیگرشرکت نموده وبرنده شوند.

مدیرشعب بانک تجارت استان گلستان بااشاره به مسئولیتهای اجتماعی این بانک ،اظهارداشت:دراین راستا درسال گذشته یک باب مدرسه درروستای ارمی آباد شهرستان گنبدکاووس بامشارکت بانک تجارت به بهره برداری رسید ویک باب دیگر نیز درشهرستان مینودشت درحال احداث میباشد.

همچنین این بانک یک دستگاه خودرو نیز به یکی ازمراکزتوانبخشی ونگهداری کودکان اهدا نموده است.

وی ازمشارکت کارکنان بانک جهت کمک رسانی به هم استانیهای خود درحوادث غیرمترقبه واهدا لوازم التحریر درشروع سالهای تحصیلی نیز تشکر وقدردانی نمودند.

گفتنی است : درپایان این نشست به مناسبت روزخبرنگارازخبرنگاران رسانه های مکتوب ومجازی استان با اهدای گل وهدایا تجلیل به عمل آمد.

انتهای خبر

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۳ ق.ظ

دیدگاه