قاچاقچیان آردسهمیه دولتی دردام مامورین بازرسی اداره صمت شهرستان کردکوی

کدخبر:۵۱۷۹۵

قاچاقچیان آرد سهمیه دولتی در دام مامورین بازرسی اداره صمت شهرستان کردکوی

با هوشیاری مامورین بازرسی صنعت و معدن و تجارت شهرستان کردکوی از قاچاق آرد دولتی در شهرستان جلو گیری شد

به گزارش البرز گلستان گروه اقتصاد/با توجه به وظیفه عمومی شهروندان درشناسایی و جلو گیری از تخلفات در بازار و از جمله گزارش تخلفات آرد و نان برابر گزارش مردمی رسیده مبنی بر قاچاق و فروش آردسهمیه دولتی توسط یکی از خباز یها مامورین بازرسی با شناسایی محل معامله آرد دولتی پس از کمین در هنگام فروش و خروج آرد از محل خبازی از این حرکت غیرقانونی وناپسند جلوگیری شد و مامورین پس از ضبط آرد دولتی مراتب رابه مراکزقضایی جهت برخورد قانونی ارجاع دادند.
میاندره مسئول بازرسی اداره صمت شهرستان در این مورد گفت: با توجه به اینکه نان قوت لایموت مردم می باشد و دولت جهت عرصه آن به مردم سهمیه دولتی تعیین نموده است متاسفانه گاهی موارد در این راستا تخلفاتی صورت می گیرد که البته با هوشیاری مردم از این اعمال غیر انسانی جلوگیری می شود.
وی افزود:از مردم هوشیار شهرستان می خواهیم که هر گونه تخلف اصناف از جمله گرانی ،کم فروشی ،اختفا وعدم رعایت قوانین صنفی وهمچنین عدم دقت در پخت نان و وزن چانه نان آن را به شماره ۱۲۴ یا داره صمت شهرستان اطلاع دهند

/انتهای خبر

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۵ ق.ظ

دیدگاه