معاون بازرسی نزاجا در تیپ ۲۳۰گرگان:عشق به مردم وکشورمارا مصم تردرحفظ تمامیت ارضی کشورکرده است

کدخبر:۵۱۱۶۴
تقویت ایمان مبتنی بر ارزشهای اسلامی مولفه مهم در ارتش است.
البرز گلستان گروه امنیت/سرتیپ دوم کریم چشک،معاون بازرسی نزاجادر همایش سرانگشتان با حضور فرمانده هان ،سرگروهبانان و نمایندگان بازرسی تیپ ۲۳۰اظهار داشت؛عشق به مردم و کشور ما را مصم تر در حفظ تمامیت ارضی کشور و تمهیدات مقابله با دشمن نموده است که این چیزی جز ثمره خون شهداء نیست.
معاونت بازرسی نزاجا با اشاره به اینکه در صیانت از کارکنان وظیفه می بایست مهربانی ،صبر ،بردباری و رازداری مدنظر قرار گیرد ،افزود؛عملیاتی شدن طرحهای مصباح همراه با حلقه های معرفت توانسته به مقام سرباز به جایگاه خاصی برساند.
ایشان با تأکید بر اینکه ارتش با القابی همچون مکتبی و حزب الله مفتخر می باشد،تصریح کرد؛کارکنان ما در ارتش مکتبی با نصب العین قرار دادن مواردی همچون عشق به مردم ،خودساختگی ،هدفمندی و نفوذ ناپذیری سعی در تقویت ایمان و تحقق ارزشهای ارزشهای اسلامی خواهند بود.

/انتهای خبر

نوشته شده توسط البرزگلستان در پنج شنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۴ ق.ظ

دیدگاه