طاشی معاونت سواد آموزی گلستان از برگزاری مسابقه کتاب خوانی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در بین سوادآموزان و خانواده های آنان خبر داد

کدخبر:۵۰۹۴۴
سرپرست معاونت سواد آموزی استان گفت: با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در بین سوادآموزان و خانواده های آنان، مسابقه کتاب خوانی« خانواده سلامت» در گلستان برگزار ‌شد.

البرز گلستان گروه فرهنگ و ادب/ قربان طاشی سرپرست سواد آموزی استان گلستان در مصاحبه با استودیو همکلاسی از برگزاری مسابقه کتاب خوانی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در بین سوادآموزان و خانواده های آنان خبر داد.

 طاشی در این باره اظهار داشت: مسابقه  «خانواده سلامت» ویژه سوادآموزان دوره انتقال  بوده که بامشارکت خانواده سوادآموزان برگزار گردید؛ سوادآموزان در این مسابقه با ارائه دست نوشته  از کتاب خانواده سلامت به رقابت پرداختند.

وی در ادامه  افزود: در راستای اجرای برنامه های فرهنگی آموزشی، سازمان نهضت سوادآموزی با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو  این مسابقه را در اسفند ماه سال ۹۹ برنامه ریزی کرد که این مسابقه همزمان با سراسر کشور در ۱۴ شهرستان استان برگزارو با  استقبال   ۲۳۱۲شرکت کننده از سوادآموزان دوره انتقال پایان یافت.

سرپرست سوادآموزی گلستان درپایان گفت: هدف از برگزاری این مسابقه ترویج فرهنگ مطالعه در بین سوادآموزان و خانواده های آنان بود وشایان ذکر است که تعداد ۱۰ دست نوشته  به مرحله استانی راه یافته اند.

/ انتهای خبر

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۴:۵۹ ق.ظ

دیدگاه