جعفری مدیرصندوق بازنشستگی کشوری استان مازندران خبرداد:بازنشستگان می توانندازوام ۵۰میلیون تومانی بانک صادرات باارائه گواهی کسرازاقساط بهره مندشوند

کدخبر۴۶۹۵۴

البرز گلستان دردیدارمدیرصندوق بازنشستگی استان مازندران بااعضای تازه تشکیل شده کانون راه آهن شمال  جعفری ضمن خیرمقدم به حاضرین وتسلیت ایام فاطمیه وسالگردسرداردلهاسپهبدشهیدحاج قاسم سلیمانی پس از شنیدن نقطه نظرات وتقاضای آنان ضمن کمک وتامل وهمدلی باکانون های استان ودعوت آنان درجلسه ماهیانه و پیگیری قول مساعدت وهمکاری داده وخواست باهمکاری هم نسبت به رفع مشکلات عزیزان بازنشسته تلاش کنندودرمسیرخدمت بی منت ناامید نشوند و بازنشستگان راه آهن هم می تواننداز وام ۵۰میلیون تومان اخیربانک صادرات باارائه گواهی کسرازاقساط بهره مندشوند.
🎙️روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری استان مازندران

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۷ ب.ظ

دیدگاه