مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی:توسعه پایدار کلید راه یابی به جهان نوین است و رسانه به منزله موتور پیشران آن درایجاد فرصت عمل می کند

کدخبر۴۶۴۴۴

قربان رایجی مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی گفت:توسعه پایدار کلید راه یابی به جهان نوین است ورسانه به منزله موتور پیشران آن درایجاد فرصت های برابر وآگاهی بخشی از لایه های تکنولوژی با کنکاش در مسیر توسعه عمل می کند.

البرز گلستان به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان به نقل از مدیریت آموزش و پرورش کردکوی، گروه تولید برنامه تلوزیونی “مسیر توسعه”  صداوسیمای استان گلستان درهنرستان کارو دانش محدثه،  با حضور قربان رایجی مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی، جهت ضبط برنامه تلوزیونی و نمایش توانمندی های این هنرستان حضور یافتند.

قربان رایجی مدیرآموزش و پرورش شهرستان کردکوی گفت: توسعه پایدار کلید راه یابی به جهان نوین است و رسانه به منزله موتور پیشران آن در ایجاد فرصت های برابر وآگاهی بخشی از لایه های تکنولوژی با کنکاش در مسیر توسعه عمل می کند.

وی افزود: توجه و نگاه این مجموعه به داشته های بومی شهرستان است و چگونگی بهره گیری از توانمندیها همواره ما را در رسیدن به خلاقانه ترین روش برای تولید کارو جذب سرمایه  و تولید ثروت کمک می کند.

رایجی گفت: نگاه پژوهش محور ما را برآن داشت تا با توجه به پتانسیل بالای بازار فروش و نیاز جامعه هدف به لباس مدرسه هدایت هنرستان کارودانش دختران به سمت تولید لباس را  دردستور کار خود قراردهیم که در دومین سال با خلاقیت نیروهای آموزشی درجذب بازار اثر بخش بوده است.

وی افزود: آموزش در حوزه گیاهان دارویی و صنعتی، کارگاه چوب و تولید نیازهای جامعه، همچنین توسعه این فضا در شهرستان جزو اهداف بعدی آموزش و پرورش برای ایجاد توازن درکسب بازار به نفع آموزش و پرورش می باشد.

خبر مسلم افتخاری

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۰۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۶:۱۳ ب.ظ

دیدگاه