پیامهای پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر در راستای آگاهی رسانی به خانواده ها ،جوانان و نوجوانان

به گزارش صبح گلستان در راستای نزدیک شدن به ایام نوروز  و آموزش های غیر مستقیم به خانواده هاو جوانان و نوجوانان با همکاری شورای هماهنگی مواد مخدر استان گلستان پیام های پیشگیری از مصرف مخدر تهیه و جهت اطلاع همگان با تیتر های زیر اعلام می گردد.
• هیچگاه به تبلیغات سوء قاچاقچیان روانگردان مبنی بر اینکه اعتیاد اور نیستند، شادی
آورند و حافظه را تقویت میکنند توجه نکنید.
• نوجوان عزیز: مصرف موادمخدر و روانگردانها را حتی یکبار هم تجربه نکن !
• آیا میدانید: آسیبهای مغزی ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی همچون شیشـه جبـرانناپـذیر
است؟
• والدین گرامی: درباره اعتیاد و خطرهای آن آموزشهای لازم را کسب آنگـاه صـریح و بـی پـرده بـا
نوجوان خود متناسب با سن تقویمی، شخصیتی و عقلی او حرف بزنید.
• اعتیاد پشت در خانه ماست، فرزند ما نیز در معرض خطر است. در این باره بیشتر فکر کنید.
• گفته یک معتاد: اصلاً فکر نمی کردم با یکبار مصرف مواد به وضعیت نابسامان شخصـیتی،اجتماعی و
اقتصادی برسم.
• موادمخدر و روانگردانها با نامهای مختلف و در اماکن متفاوت به اشخاص عرضه میشـود. هوشـیار
باشیم!
• والدین گرامی: تا این لحظه برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان خود چه برنامههایی را انجام دادهاید؟
• به خاطر بسپاریم : مصرف نکردن مواد بسیار آسانتر از ترک آن است.
• والدین گرامی: بسیاری از نوجوانان اعتیاد را در منزل دوستانشان آغاز نمودهانـد. آیـا فکـر کـردهایـد.
فرزند شما اکنون کجاست؟ چه کار میکند و با چه کسی است؟
• اغلب معتادان مواد را نخستین بار در جمع دوستان مصرف کرده اند؟ دوستان فرزندانتان را بشناسید.

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۴:۰۰ ب.ظ

دیدگاه