شاکری شهردار کردکوی ازاجرایی شدن احداث پل سواره رو ۲۰متر ی بر روی رودخانه قاضی محله شهربه منظور ایجادکاهش ترافیک ودسترسی های جدید با نگرش بهبود عبور ومرور خبرداد

به گزارش البرز گلستان/ از آنجایی که بهبود عبور ومرور وتوسعه محلات یکی از اهداف شهرداری می باشد لذا این شهرداری در سال ۱۳۹۷ اقدام به احداث پل بر روی رودخانه قاضی محله نموده است در همین راستا مهندس شاکری شهردار کردکوی گفت: کاهش ترافیک وایجاد دسترسی های جدید با نگرش بهبود عبور ومرور یکی از اولویتهای اجرایی شهرداری می باشد بدین منظور شهرداری در سال ۹۷ جهت احداث پل سواره رو به عرض تقریبا ۲۰متر بر روی رودخانه قاضی محله وارتباط محله ولاغوز وبالابلوک اقدام نموده است.

لازم به توضیح می باشد که در همین سال مبلغ۳۱۰میلیون تومان اعتبار توسط شهرداری کردکوی ودر ادامه نیز مبلغ ۲۰۰میلیون تومان برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است از آنجا که کل هزینه اجرای این پروژه بیش از یک ونیم میلیارد تومان می باشد شهرداری در نظر دارد در سه فاز اجرایی نماید
_فاز اول احداث پایه های پل که(دارای ۳پایه بطول۲۱متروعرض۱/۵متر)
_فاز دوم احداث دیواره های حفاظتی جانبی
_فاز سوم احداث عرشه پل می باشد
در فاز اول از ۳ پایه پل۲پایه آن اجرا واحداث گردیده ودرحال حاضر پیمانکار مشغول اجرای دیواره جانبی پل می باشد که انشاءالله تا پایان سال ۹۷ اجرای دیواره جانبی نیز به اتمام می رسد شهرداری کردکوی در تلاش است تا با رهنمودهای شورای محترم اسلامی شهر پروژه های مورد نیاز شهر وشهروندان محترم را به بهترین نحو ممکن به اجرا برساند

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر کردکوی

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در چهارشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۴۸ ب.ظ

دیدگاه