مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان خبرداد:قطعی برق استان ربطی به عملکرد شرکت گازاستان ندارد

کدخبر۴۷۲۶۲

البرز گلستان مهندس علی طالبی مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان در خصوص شفاف سازی برخی از ابهامات پیرامون اینکه مشکل قطعی برق را به عدم تحویل گاز به نیروگاهها  ربط داده اند گفت: این  شرکت در تامین گاز استان مشکلی ندارد و بحث نیروگاه‌ها و مصرف کنندگان فوق عمده مقوله کشوری بوده و مطابق توافقات  و سیاستهای دیسپاچینگ ملی و تامین سوختهای مایع و گاز تعیین و تامین می گردد. تامین گاز این بخشها بر اساس قرارداد طرفین صورت می پذیرد و شرکت ملی گاز  برای نیروگاهها  تنها  برای هفت ماه گرم سال قرارداد تامین گاز  دارد.

وی افزود:در پنج ماه سرد سال قراردادی برای تحویل گاز  برای آنها  وجود ندارد و این واحدها باید از سوخت مایع و سایر سوختهای جایگزین استفاده کنند.

مهندس طالبی تصریح کرد:خوشبختانه در حال حاضر در تامین گاز استان مشکلی وجود ندارد و تامین گاز واحدهای صنعتی علی رغم افزایش بی سابقه مصارف بخش خانگی در حال انجام می باشد

ایشان تاکید کردن که مصارف خانگی اولویت اصلی مصرف گاز است .

خبر حسین مصدق

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۰ ب.ظ

دیدگاه