یاداشتی ازحجت السلام احمدی رئیس شورای هماهنگی تبلیعات اسلامی استان گلستان به مناسبت چله انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی طی چهل سال پس از پیروزی، منزلت دستاوردهایش بیش از عملکردش بوده است

عضوستاد تحول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور نوشت: بایستی همه برنامه های چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی موجب رویش نسل نو و میعادگاه آنان با انقلاب اسلامی باشد.

حجت السلام  احمدرضا احمدی عضوستاد تحول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در یادداشتی نوشت: انقلاب اسلامی طی چهل سال پس از پیروزی، منزلت دستاوردهایش بیش از عملکردش بوده است.

عملکرد نظام اسلامی با دوران منحوس پهلوی قابل تطبیق، مقایسه و ارزیابی است؛ اگرچه عملکرد نظام اسلامی به دریایی می ماند و عملکرد دوران هفتادواندی پهلوی در مقایسه با آن به قطره می ماند و از دیگر سوی ، بی شک دستاوردهای انقلاب اسلامی آنقدر در اوج است که دوران پهلوی کوتوله تر از آن است که در برابر قامت و قله انقلاب اسلامی قابل مشاهده باشد.

استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی دستاورد انقلاب اسلامی است. استقلال مقوله ای است که از آن میتوان به تحفه ای بی بدیل از جانب خداوند به مردم انقلابی ایران اسلامی تلقی کرد.

آزادی نیز نعمتی است که دنیای مدرن امروز در جستجوی آن است و بی گمان راه دستیابی و نیل به آن را تنها در ایران اسلامی جستجو می کند و جمهوری اسلامی از آرزوهای دیرینه اولیای الهی و علمای اسلامی طی قرون گذشته در کره خاکی بوده است که به فضل الهی این امانت نصیب مردم این مرز و بوم گردیده است.

درک صحیح از عظمت انقلاب اسلامی تنها با بازخوانی شرایط استقلال و آزادی در نظام پادشاهی پهلوی و استعمار حاکم بر این کشور از سوی آمریکا،شوروی و انگلیس ممکن است.

پهلوی برای کوچک ترین امر از امورات کشور بایستی اجازه می گرفت.هرگز برمقدرات کشوراستقلال نداشت و آزادی عمل برای شاه یک آرزوی دست نایافتنی و بلکه عقده ای بود که با خود به گور برد.

امروز کشور ایران اسلامی بعد از چهل سال هنوز با همان روح انقلابی سالهای پس از پیروزی، بدون اندکی وابستگی به غرب شرق و اقمار آنان اداره می شود. نه تنها دست اجانب را از ذخایر و منابع ملی قطع کرده است بلکه در اداره کشور منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی بر روی پای خود ایستاده است و این همان “افتخار به گذشته” در چهاردهه پس از پیروزی است که استمرار آن امید را در دل ایرانی عزتمند و شرافتمدار زنده و پویا می سازد.

در این گذار عوامل بیرونی و داخلی موانعی را در مسیر هدف های بزرگ انقلاب اسلامی، ایجاد کرده اند که مردم [اعم مرد و زن و پیر و جوان و نیز طوایف و قبایل مختلف] درصدد رفع موانع بر آمده و ۸سال دفاع مقدس،مبارزه با جریاناتی همچون دمکرات،کومله، منافقین، لیبرال، سلطنت طلبان، تجزیه طلبان، غربگرایان و…را در پرونده سیاسی و انقلابی خود رقم زده اند.

دانستن حق مسلم نسل سوم و چهارم است که اگر به مفاخرات پیشینیان خود آگاهی یابند نسبت به دستاوردهای انقلاب احساس تعلق خواهند داشت و همین امر سبب رویش و زایش نسل نوآمد در مسیر حفظ انقلاب اسلامی خواهد بود و اگر هیچ دلیلی بر استمرار نظام دینی تاظهور امام عصر وجود نداشته باشد الا اینکه انقلاب اسلامی آزادی و استقلال را به ارمغان آورده و مردم در سرنوشت خود مشارکت داشته و دارند بس بود و خواهد بود که برنامه های چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به تبیین دستاوردها انقلاب اسلامی بصورت جامع و کیفی بپردازد که این امر سبب رویش و زمینه ساز میعاد و میثاقی دیگر با امامین انقلاب اسلامی، شهیدان گلگون کفن خواهد بود.

اما در بعد عملکردی نظام اسلامی با همه قوت و ضعف هایی که وجود دارد معتقدیم که در بسیاری از امورات کشور، از جمله امنیت، اگر بگوییم که برقله ایستاده ایم مبالغه نکرده ایم ولی در برخی از امور از جمله معیشت عمومی و تدبیر کارگزاران نظام در رفع مشکلاتی از قبیل اشتغال و… علیرغم داشتن منابع عظیم و مواهب الهی و منابع انسانی، مایه شرمساری است که البته مستدل و منطقی اعتقاد داریم ناکامی نظام اسلامی در بعد عملکردی هیچ ربطی با دستاوردهای انقلاب اسلامی ندارد بلکه ضعف ها [ی در پیش روی] علاوه بر فشار بیرونی، ناشی از عدم روحیه انقلابی کارگزاران در بسیاری از امور است که البته اگر دستاوردها به خوبی تبیین گردد و رویش انقلابی محقق شود آیندگان که همانا جوانان دهه پنجاه و شصت اند سکان هدایت کشتی انقلاب را در دست گیرند، مطابق نقشه راه و طرح جامع مدیریت انقلابی که ریشه در اعتقادات،اخلاقیات و شریعت ناب دارد محقق شود؛ این انقلاب به مقاصد عالیه الهیه خود دست خواهد یافت و این همان امیدی است که از افتخار به گذشته حاصل می گردد.و آینده را بهتر از گذشته و حال، می سازد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲:۰۱ ب.ظ

دیدگاه