اتمام طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در ۲۰۰ روستای استان گلستان

‍ طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در ۲۰۰ روستای استان به پایان رسید.
به گزارش البرز گلستان مهندس حق بین، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیادمسکن استان و دبیر طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی از اتمام این طرح در ۲۰۰ روستای استان خبر داد.
ایشان با بیان اینکه آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در استان گلستان از ۲۱ مهرماه آغاز شده از آمارگیری از ویژگیهای واحدهای روستایی در ۲۸۴ روستا و ۷ هزار و ۶۱۹ واحد مسکونی روستایی خبر داد که با همکاری خوب مردم این طرح در ۲۰۰ روستای استان به اتمام رسیده و از ۵ هزار و ۸۳۵ واحد مسکونی روستایی آمارگیری بعمل آمده است.
#بازسازی_مسکن_روستایی

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۱۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۲ ق.ظ

دیدگاه