دکترغفاری مدیرکل بهزیستی استان گلستان در گفتگو با گروه خبری البرز گلستان ازتحول در وضعیت مستمری مددجویان تحت حمایت بهزیستی استان خبر داد

‍ تحول در وضعیت مستمری مددجویان تحت حمایت بهزیستی گلستان

بواسطه تلاش های صورت گرفته توسط جناب آقای دکتر محسنی بندپی، بعداز گذشت قریب به ۱۲ سال ، کلیه مددجویان پشت نوبت دریافت مستمری، از نوبت انتظار خارج و در لیست دریافت مستمری قرار گرفتند.

دکتر غفاری مدیرکل بهزیستی استان گلستان در گفتگو با گروه خبری البرز گلستان گفت: بواسطه تلاش های صورت گرفته توسط جناب آقای دکتر محسنی بندپی، بعداز گذشت قریب به ۱۲ سال ، کلیه مددجویان پشت نوبت دریافت مستمری، از نوبت انتظار خارج و در لیست دریافت مستمری قرار گرفتند.

وی افزود: باتوجه به اعلام سازمان بهزیستی کشور در خصوص تامین اعتبار جهت برقراری مستمری مددجویان پشت نوبت از ابتدای سال جاری، ثبت پرونده های مددجویان واجد شرایط دریافت مستمری در سامانه های الکترونیکی بهزیستی با جدیت قابل توجه در دستور کار قرار گرفت و درنهایت در مهرماه امسال، تعداد ۱۱۱۰۰ خانوار پشت نوبت، مشمول دریافت مستمری شدند.

دکتر غفاری در پایان آمار افرادمستمری بگیر بهزیستی گلستان را بر اساس آخرین تغییرات ایجاد شده، تعداد ۲۲۷۷۵ خانوار ذکر کرد  و گفت: تلاش غایی مجموعه همکاران شاغل در بهزیستی برنامه ریزی در جهت توانمندسازی گروه های هدف می باشد.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در یکشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱:۰۴ ب.ظ

دیدگاه