جانشین مدیرکل بهزیستی گلستان در دیدارمددجویان مقیم مرکزترک اعتیاد شهرستان آزادشهر: بالابودن سطح مهارتهای زندگی باعث قادر بودن به حل مساله در هنگام خطرمی باشد

:
جانشین مدیرکل بهزیستی گلستان در دیدارمددجویان مقیم مرکزترک اعتیاد شهرستان آزادشهر: بالابودن سطح مهارتهای زندگی باعث قادر بودن به حل مساله در هنگام خطرمی باشد ‍

🔹️دیدار جانشین و مشاور مدیرکل بهزیستی گلستان با مددجویان مقیم در مرکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد “رو به فردا” شهرستان آزادادشهر

🔹️به گزارش صبح گلستان میرفندرسکی _ جانشین و مشاور مدیرکل بهزیستی استان گلستان _ باتفاق مشاور جوان مدیرکل و ریاست اداره بهزیستی شهرستان آزادشهر در مرکز اقامتی “رو به فردا” حضور یافته و از واحدهای مختلف این مرکز بازدید بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان آزادشهر،در این بازدید، میرفندرسکی به بیان مطالب در راستای اهمیت بهبودی و استمرار آن در دوران پس از ترخیص پرداخت.وی با اشاره به اهمیت برخورداری افراد از مهارتهای زندگی و نقش آن در مواجهه با شرایط دشوار و بحرانزای اجتماعی گفت: بالا بودن سطح مهارتهای زندگی باعث میشود در هنگام خطر، قادر به حل مساله باشیم. وی تاب آوری افراد را بعنوان متغیر اساسی در افزایش ضریب ایمنی توصیف کرد و به مددجویان توصیه کرد پس از ترخیص ارتباط خود را با گروههای سلامت محور در حوزه درمان اعتیاد ادامه داده تا با توانمندی بیشتر در مسیر بهبودی و سلامت حضور و نقش موثر ایفا نمایند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۰۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۶ ق.ظ

دیدگاه