ششمین شماره هفته تامه صبح گلستان انتشار یافت

به گزارش البرز گلستان ششمین شماره هفته نامه صبح گلستان با مطالب متنوع چاپ شد.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۰ ب.ظ

دیدگاه