مهندس رحمتی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان:صرفه‎جویی ۲۰درصدی در مصرف آب ،جلوگیری ازکاهش بی‎رویه منابع آبی وقطعی آب

البرز گلستان/مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به رشد بی سابقه مصرف مشترکین گلستانی در روزهای گرم سال گفت: گرمای بی سابقه هوا ، موجب مصرف فراتر از انتظار آب در شهرهای استان شده که این امر نسبت تابستان سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و این میزان مصرف موجب شده بعضی از مناطق با کاهش فشار و قطع آب روبرو شوند .

به گزارش پایگاه خبری شرکت آب وفاضلاب استان گلستان مهندس رحمتی افزود: با توجه به اینکه استان گلستان با بحران کم آبی مواجه است به همین علت صرفه جویی در مصرف آب در بخش خانگی و کشاورزی ضرورت دارد و توجه شهروندان گلستانی را به مدیریت مصرف آب شرب مهم است.

وی در ادامه از مشترکان خواست که به منظور فراهم کردن امکان استفاده از این مایه حیات برای تمامی مردم استان و تامین مطمئن و پایدار آن، رعایت برخی نکات در صرفه جویی را مدنظر قرار دهند.

مدیرعامل شرکت آبفای گلستان تصریح کرد بحران جدی آب ضرورت توجه شهروندان را به مدیریت مصرف و صرفهجویی از این مایه حیاتبخش بیشتر میکند و اگر هر یک از شهروندان به میزان ۲۰درصد در مصرف آب صرفهجویی کنندعلاوه برجلوگیری از قطعی آب ازکاهش بیرویه منابع آبی نیز جلوگیری خواهد شد.

به گفته وی اگر مردم از هزینه هایی که دولت بصورت مستقیم و غیر مستقیم برای تامین آب و تبدیل آن به آب شرب سالم و بهداشتی آگاهی کافی داشته باشند ، قطعاً برای جلوگیری از این هزینه ها به صورت خود جوش در مصرف آب صرفه جویی می کردند.

مهندس محمد هادی رحمتی اظهار داشت به منظور خدمات رسانی مطلوب و پایدار به کلیه شهروندان استان  درسال گذشته  دربخش تامین آب و مدیریت توزیع آن باید اقداماتی جدی مد نظر قرار می گرفت که در همین راستا شرکت آبفا گلستان پروژه هایی را در بخش حفر و تجهیزچاه ،بازسازی و بهسازی چاه ها ، و نیز تقویت شبکه های توزیع را در سراسر شهرهای استان اجرا نموده که از نتیجه این اقدامات تقلیل پیامدهای نامطلوب و به حداقل رسانیدن بحران کم آبی و کاهش فشار آب مشترکان استان بوده است.

مدیرعامل شرکت آبفا گلستان در پایان اظهار داشت مشترکین آب نیز رسالت مهمی را بر عهده دارند و هر فرد گلستانی موظف است مصارف خود را به صورت هوشمندانه مدیریت نماید تا انشا ا… ایام تابستان سالجاری را بدون هیچگونه مشکلی پشت سر بگذاریم.

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۷ ق.ظ

دیدگاه