نیک نیا مدیرکل تامین اجتماعی گلستان خبرداد:اتباع خارجی دارای پروانه کار یا کارت کار معتبر و شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مشمول بیمه اجباری هستند

کارگاه آموزشی بیمه اتباع خارجی و ایرانیا ن خارج از کشور برای نخستین بار در محل اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان برگزار شد.

البرز گلستان/معاون امور بیمه اتباع خارجی اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: بیمه اتباع خارجی برای نظام جمهوری اسلامی، دولت و نیز این سازمان اهمیت ویژه ای دارد و همه آنان که اقامت قانونی دارند بدون محدودیت حق برخورداری از خدمات و تعهدات تامین اجتماعی را دارد.

  وقاری افزود: هیچ فرقی بین اتباع خارجی و ایرانی در کشور جهت برخورداری از خدمات بیمه ای از جمله تامین اجتماعی وجود ندارد و آنان با داشتن پروانه یا کارت کار و فعالیت در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی مشمول بیمه اجباری می باشند و کارفرمایان موظف به ارسال لیست آنان و پرداخت حق بیمه مربوطه است و در صورت خودداری کارفرما، سازمان تأمین اجتماعی با انجام بازرسی، نسبت به احقاق حقوق اتباع فوق اقدام می کند .

وی یادآوری کرد: پوشش بیمه‌ای اتباع خارجی مقیم ایران و همچنین ایرانیان خارج از کشور، از مهمترین وظایف اداره کل اتباع  تامین اجتماعی است و در سال جاری علاوه بر اجرای پوشش بیمه اجباری، حرف و مشاغل آزاد، بیمه زنان خانه دار و طلاب اتباع خارجی، بیمه اختیاری و توافقی اتباع خارجی نیز امکان پذیر است.

وی عنوان کرد: با الکترونیکی و مکانیزه شدن امور اداری اتباع خارجه می توان تنها با وارد کردن یک کد ثبت شده در کارت، به تمامی اطلاعات مورد نیاز آنان دست یافت و درنتیجه بسیاری از مشکلات قبلی نیز رفع می گردد.

وقاری تاکید کرد: برای پیشبرد بهتر امور اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج هماهنگی این اداره کل کار و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و نیز برگزاری کارگاه های توجیهی نقش مهمی دارد.

رئیس گروه بیمه ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: امروزه در جامعه پیشرفته و رو به توسعه بهبود شاخص های تامین اجتماعی و افزایش رفاه عمومی امری پذیرفته و مطلوب است و بی شک عدالت اجتماعی بدون توسعه اقتصادی و توسعه اقتصادی بدون تامین اجتماعی میسر نیست.

 تقوی افزود: انسان سالم و ماهر نیز محور اصلی توسعه است پس نگاه این سازمان نیز بر این مقوله متمرکز است و این هم جنبه منابع توسعه ای و هم انجام تعهدات جهت نیل به اهداف عالی سازمان را دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه این سازمان خلق منابع جدید و رضایت مشتریان از اولویت های برنامه ریزی است و در این راستا نیز اداره کل اتباع خارجی شکل گرفت و اکنون معاونت اتباع خارجی و بیمه ایرانیان خارج از کشور برای دستیابی به اهداف کلان سازمانی در حال فعالیت است.

وی عنوان کرد: جهت برخورداری اتباع ایرانی مقیم خارج  از مزایای گسترده تامین اجتماعی نیز الزاماتی مورد نیاز است که از آن جمله می توان به استفاده از  فن آوری های نوین در خصوص ارائه خدمات غیر حضوری، تسریع و تسهیل ارائه خدمات با توجه به بعد مسافت و مناسبت های مختلف با سایر کشورها، ایجاد سامانه متمرکز برای آنان که اکنون این سامانه طراحی شده و در حال ارتقا می باشد و نیز تعامل و هماهنگی با سایر مراکز اشاره کرد.

تقوی بر لزوم فرهنگ سازی بیمه ای تاکید کرد و ادامه داد: برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده می بایست تعامل خوبی نیز با وزارت خارجه  برقرار کرد و برای جذب بیمه ایرانیان خارج از کشور از ظرفیت کنسولی های کشور و نیز از امکان تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده و هدفمند استفاده کرد.

رئیس گروه بیمه ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: یکی از اهداف کلان این سازمان فقرزدایی و گسترش رفاه اجتماعی است و در این جهت نگاه به خود انسان مهم است و همه افرادی که تحت پوشش بیمه ای نیستند می بایست با تلاش مضاعف و برنامه ریزی هدفمند  و توجیه کارفرمایان تحت پوشش قرار گیرند.

رئیس گروه اجرایی بیمه اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: تمام اتباع خارجی که در کشور خود بیمه هستند می بایست اسناد و مدارک مربوطه را به شعبه ارائه و میزان  سه درصد حقوق آنان بابت حوادث ناشی از کار توسط کارفرما کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز گردد که متاسفانه این موضوع در کشور مغفول شده است.

 ابراهیم زاده با بیان اینکه اتباع خارجی دارای کد اختصاصی هستند افزود: تمامی این افراد که کارت اقامت و گذرنامه دارند و مشمول بیمه تامین اجتماعی بوده اند اما پروانه کار نداشته اند طبق دستورالعمل اداری جدید سوابق آنان احتساب خواهد شد..

مدیر کل تامین اجتماعی گلستان نیز ضمن برشمردن فواید و مزایای بیمه اتباع خارجه و ایرانیان مقیم خارج در توسعه اهداف آن سازمان در گفتگویی گفت: اداره کل اتباع این سازمان نقش مهمی در رسیدگی به امور بیمه ای اتباع خارجی و پناهندگان داشته و بی شک گسترش خدمات بیمه ای و درمانی افراد خارجی در کشور که دارای کارت اقامت معتبر و پروانه کار می باشند خود باعث پیشرفت و آرامش روانی و معیشتی جامعه می شود.  

علی اصغر نیک نیا افزود: گسترش چتر بیمه ای اتباع خارجی درون کشور و اتباع ایرانی خارج از کشور ، ارایه خدمات الکترونیکی، هدفمند کردن اخذ پروانه کار و گسترش فرهنگ بیمه ای از جمله دستاوردهای مهم اداره کل اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی است .

وی عنوان کرد: همکاری و هماهنگی بخش ها و دستگاه های ذیربط و نیز انعقاد توافقنامه هایی بین ایران و دیگر کشورها در گسترش پوشش بیمه ای اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور نقش مهمی دارد و این سازمان با توسعه و خلق منابع جدید می تواند با سرعت بیشتری جهت رسیدن به اهداف عالی سازمانی و انسانی خود حرکت کند.

وی تاکید کرد: اتباع خارجی دارای مجوز اشتغال و اقامت در ایران بیمه می‌شوند و در حال حاضر بیمه اتباع خارجی بدون هیچ مشکلی در تامین اجتماعی این استان انجام می‌شود و بیمه این افراد همانند ایرانیان شاغل داخل کشور است.

وی اظهار کرد: کارفرمایان می‌توانند برای بیمه کارگران غیر ایرانی با در دست داشتن مدارکی مانند روادید،گذرنامه و مجوز اشتغال نیروهای خود به شعب تامین اجتماعی گلستان مراجعه کنند و با تکمیل فرم و پرسشنامه و همچنین پرداخت حق بیمه نسبت به بیمه تامین اجتماعی آنان اقدام نمایند.

نیک نیا از کارفرمایانی که اتباع خارجی مشمول قانون تأمین‌اجتماعی را به کار می‌گمارند خواست با ارائه مدارک معتبر مانند روادید ورود با حق کار مشخص صادره توسط اداره اتباع خارجی حوزه محل اشتغال،گذرنامه، فرم تکمیل شده پرسشنامه نام نویسی و لیست پرداخت حق‌بیمه نسبت به ارسال و پرداخت حق‌بیمه آنان مطابق مقررات قانون تأمین‌اجتماعی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: اتباع خارجی که دارای پروانه کار یا کارت کار معتبر بوده و در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل باشند مشمول بیمه اجباری هستند.

وی یادآور شد: اگر کارفرمایان از امضاء و تایید پرسشنامه نامنویسی مشمولان خودداری کنند، اتباع مزبور می توانند با مراجعه به واحد بازرسی شعبه تامین اجتماعی مربوط درخواست بازرسی نمایند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان اظهار کرد: اتباع خارجی که به صورت خویش فرما در یکی از مشاغل مشمول قانون تامین اجتماعی فعالیت داشته در صورت تمایل می توانندبا احراز سایر شرایط مقرر در قانون از طریق انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حِرَف و مشاغل ازاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۴:۵۷ ب.ظ

دیدگاه