حجت الاسلام فندرسکی معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه گلستان از پوشش تبلیغی ۱۵۰مسجد سطح استان با اعزام روحانی درطول سال و ایام ماه مبارک رمضان خبرداد

حجت الاسلام فندرسکی معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه گلستان از پوشش تبلیغی ۱۵۰مسجد سطح استان با اعزام روحانی درطول سال و ایام ماه مبارک رمضان خبرداد
البرز گلستان /درایام ماه مبارک رمضان صدوپنجاه مسجد استان توسط معاونت تبلیغ حوزه علمیه استان گلستلن پوشش تبلیغی داده شد.
حجت الاسلام فندرسکی معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان گفت : معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان در قالب دو طرح هجرت و بینات تعداد صدوپنجا نقطه تبلیغی استان ازجمله مساجد را با اعزام روحانی در طول سال و علی الخصوص در ایام ماه مبارک رمضان پوشش تبلیغی داده شده است.

نوشته شده توسط البرزگلستان در جمعه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۹:۱۳ ق.ظ

دیدگاه