مقاله/کار آفرینی،ارزش کار آفرینی،ثروت کار آفرینی/محمد رهبری معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان

البرز گلستان/ مقاله زیر تالیف محمد رهبری معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان  تحت عنوان کار آفرینی،ارزش کار آفرینی،ثروت کار آفرینی می باشد.

کار آفرینی به معنای ارزش کار آفرینی یک رویکرد توسعه اقتصادی – اجتماعی است که مورد توجه برخی از کشور ها قرار گرفته و از طریق اقتصاد کار آفرینی توانسته اند به جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی دست یابند.
ساختار اقتصادی جهان امروز با گذشته تفاوت دارد. شاخص های دارایی فیزیکی و مالی جای خود را به نوآوری،ابداع،خلق محصولات جدید و دارایی های نرم افزاری داده است.امروز ثروتمندترین مردم دنیا کشور های دانش مدار و کار آفرین هستند لذا توسعه دنیای امروز بر پایه نوآوری و خلاقیت و استفاده از دانش و فناوری استوار است.
کارآفرینی به عنوان یک رویکرد نوین به توسعه سرمایه های انسانی کشور و سازمان ها مورد اقبال است و سیاست گذاری برای توسعه کارآفرینی از ضروریات و الویت کشور ها است.
پذیرش اهمیت بعد استراتژیک کارآفرینی یکی از چالش های پیش رو است. تغییر نوع نگرش به کار آفرینی و تفکیک اشتغال از کارآفرینی بسیار حائز اهمیت میباشد.
به طور کلی هدف سیاست در کارآفرینی تشویق فعالیت در کارآفرینان است و به طور خاصی سیاست هایی که هدفشان حمایت از شکل گیری کسب کارهای نوین دانش بنیان است.
تحقیقات نشان میدهد که تفاوت های منطقه ای چشم گیری با توجه به توانایی های مناطق به منظور ایجاد انگیزه از فعالیت دارند کارآفرینی وجودارد این تفاوت ها برعملکرد اقتصادی تاثیر گذار هستند.

کاهش تصدی گیری دولت ها و ایجاد بسته مناسب جهت مشارکت بخش خصوصی در جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی ضروری می نماید.
در اعمال سیاست ها در جهت رشته اقتصادی بر اساس الگوی کارآفرینی،طراحی برنامه کنترل موفقیت و ارزیابی های علمی می بایست مورد نظرقرار گیرد.
بنابراین به نظر میرسد برای خط مشی گذاری کارآفرینی توجه به ویژگی های منطقه ای بسیار مهم و قدم اول با هدف ارتقا و ترویج فرهنگ کار آفرینی از طریق آموزش کارآفرینی و تولید محتوی فرهنگی در رسانه های جمعی گروهی و همچنین تعریف همایت ها و اعمال آنها برای گروه های خاص بویژه اقشار آسیب پذیر،بانوان میتواند در تحکیم گام های بعدی موثر باشد.
سیاست در توسعه اشتغال بر اساس الگوی کارآفرینانه در مناطق نیازمند مشارکت همه گروه ها و فعالین بخش اقتصادی است و نقش دولت بعنوان یک حمایت کننده و تسهیل کننده در تحقیق اهداف فوق مهم میباشد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۴:۰۱ ب.ظ

دیدگاه