جعفری رئیس شورای حل اختلاف گلستان:اعضای شورا تجربیات مناسبی از بدو تاسیس تاکنون کسب کرده اند

کدخبر:۴۹۴۸۷
حل اختلافات پیش از تشکیل پرونده در محاکم
البرز گلستان/رئیس شورای حل اختلاف گلستان؛ شورای حل اختلاف نهادی مردمی است که با کمک ریش سفیدان و مردم آشنا به هر منطقه در روستاها و دورترین نقاط مرزی استان سعی در حل اختلافات پیش آمده قبل از تشکیل پرونده در محاکم را دارند.
احمد جعفری با اشاره به از اتمام دور دوم بازدید از شعب شورا در سال جاری گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته، در سال جاری در دو مرحله شش ماهه اول و دوم از کلیه شعب شهری و روستایی استان که بعضا در دورترین نقاط مرزی استان واقع هستند، به همراه هیئتی سه نفره از کارشناسان شوراها بازدید بعمل آمد.
وی افزود: مبنا و هدف این بازدید ها در وحله اول آموزش حضوری و عملی اعضاء بوده و سپس نقاط قوت و ضعف های هر شعبه هم ارزیابی گردیده و راهکارهای عملی نیز جهت رفع نقاط ضعف ارائه گردید.
معاون قضایی رییس کل دادگستری گلستان اظهار داشت: نتایج ارزیابی های صورت گرفته طی چند سال گذشته نشان می دهد اعضای شورا تجربیات مناسبی را از بدو تاسیس تاکنون کسب کرده اند و بسیاری از آنان نیز دارای مدرک دانشگاهی حقوق و یا حوزی هستند و با شرکت در کلاسهای آموزشی، سرکشی و نظارت روسای حوزه های قضایی و قضات و بازدید مستمر توسط هیئت بازرسی استان کیفیت رسیدگی به پرونده ها افزایش چشمگیری داشته است.
جعفری گفت: شورای حل اختلاف نهادی مردمی است که با کمک ریش سفیدان و مردم آشنا به هر منطقه در روستاها و دورترین نقاط مرزی استان سعی در حل اختلافات پیش آمده قبل از تشکیل پرونده در محاکم را دارند.

/انتهای خبر

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۶:۰۶ ق.ظ

دیدگاه