کشف ۸۴ تن آجیل چینی در گلستان شهرستان کردکوی

گروه خبرالبرز:
?کشف ۸۴ تن آجیل خشکبار چینی توسط بازرسی اداره صنعت و معدن و اداره اماکن انتظامی وبا حضورخبرنگار البرز گلستان شهرستان کردکوی در استان گلستان

@sobhegolestan

نوشته شده توسط البرزگلستان در شنبه, ۰۲ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۲ ق.ظ

دیدگاه