مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان خبرداد:نامگذاری ساختمان جدید الاحداث مخابرات استان به نام شهید سردار قاسم سلیمانی

درجلسه شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان مصوب شد:
نامگذاری ساختمان جدید الاحداث مخابرات استان به نام شهید سردار قاسم سلیمانی

البرز گلستان جلسه شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان برگزار شد.
در این جلسه که مهندس غلامعلی شهمرادی و اعضای شورا حضور داشتند در خصوص اجرای مراسمات و برنامه های متنوع تا پایان سال ۹۸ تصمیم گیری شد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اجرای متناسب برنامه ها با اهداف سازمان ، بر ارتقاء فرهنگ سازمانی وافزایش نشاط در محیط کار تاکید نمود .
مهندس غلامعلی شهمرادی با نامگذاری ساختمان جدید الاحداث مخابرات منطقه گلستان به نام شهید سردار قاسم سلیمانی استقبال نمود وبا موافقت تمامی اعضای شورا مصوب گردید .
در ادامه جلسه در خصوص اجرای طرح استعدادیابی از بین کارکنان بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد از بین همکاران مستعد و توانمند در خصوص اجرای مراسمات دعوت به همکاری گردد.
همچنین مصوب شد کارگاههای آموزشی با همکاری شورای بانوان در زمینه سلامت بانوان همکار برگزار گردد و برنامه هایی درخصوص اجرای باشکوه روز مهندس و درختکاری ارائه و اقدامات لازم برنامه ریزی شد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲:۱۲ ب.ظ

دیدگاه