ارشد نظامی آجا در استان گلستان:جنگ روانی خطرناک ترین پدیده در جوامع امروز است

جنگ روانی خطرناک ترین پدیده در جوامع امروز است
به گزارش البرز گلستان ارشد نظامی آجا در استان گلستان و فرمانده تیپ متحرک هجومی در همایش یکروزه فرماندهان ارشد یگانهاگفت :جنگ روانی از کارآمدترین روش های دشمن برای دست یابی به منافع خود است که این پدیده از قدیمی ترین جوامع بوده،و در دوران معاصر توسعه یافته و همگام با پیشرفت رسانه ها ی جمعی و ارتباطات بین المللی تاثیر خود را در تغییر تفکر میلیونها انسان نشان داده است.
امیر سرتیپ محمد علی سعید عسکری تصریح کرد : جنگ روانی خطرناک ترین پدیده در جوامع امروز است و سیاستمداران در روابط سیاسی با کشورها از این اهرم برای تحت فشار قرار دادن دولت های دیگر ،برکناری دولت ها یا قطع ارتباط اقتصادی و تجاری با آنها و اجرای عملیات جاسوسی و اطلاعاتی و محاصره کشورها ی ضعیف تر وتحمیل اراده خود بر آنها استفاده می کنند به همین جهت فرماندهان و متخصصان و کارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات کاملا باید بر این تجهیزات مسلط باشند و با درک دغدغه ها ورصد و شناخت دقیق ترفندها و شیطنت دشمنان حصارِی مستحکم،قوی بنام حصار ضد جنگ روانی فعال وبا تبیین اهمیت آن برای جوانان ،دشمن را در رسوخ به عرصه های مختلف کشور قطع و ناآمید کنند.

نوشته شده توسط البرزگلستان در سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۶ ب.ظ

دیدگاه