حضور وتاکیدمدیران کل مخابرات و کتابخانه های عمومی گلستان در نشست کتابخوان استان به دعوت وحضور جدی ادارات در جشنواره رضوی

باحضور مدیر کل محترم کتابخانه ها ومدیر مخابرات منطقه استان گلستان  و کارشناسان ستادی نشست کتاب خوان استانی در سالن اجتماعات کتابخانه میرفندرسکی انجام شد.

در این نشست  رضاقوانلو درنشست کتاب خوان ویژه کارکنان مخابرات استان ازحضور جدی ادارات در جشنواره رضوی خبرداد.

به گزارش البرز گلستان به نقل ازروابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان،دراین نشست مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گفت:ماحدود۲۹تفاهم نامه اجرایی بادستگاه های اداری درسطح استان امضا کرده ایم که برگزاری نشست های تخصصی کتاب خوان باادارات یکی ازبندهای تفاهم نامه است.

قوانلو درادامه افزود:جشنواره رضوی سه سال است که درحوزه مسابقات کتاب خوانی به نهاد کتابخانه های عمومی کشور سپرده شده ومدیران کل کتابخانه هادراستان دبیری ان رادراستانهابرعهده دارند.

مدیر کل کتابخانه هلی استان  درادامه ازبرگزاری جلسه مشترک باروابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان بامحوریت جشنواره رضوی خبرداد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بااشاره به ایجاد شبکه اجتماعی باحضور ادارات از کارکنان اداره مخابرات استان جهت حضور در مسابقات رضوی دعوت کرد.

درادامه چهار نفراز کارکنان مخابرات به معرفی کتاب پرداختند.خانم طیبه کبیری کتاب”داوری وجایگاه حقوق درایران”،خانم لیلی رضایی نژاد کتاب”آوای ققنوسها” که این اثر از ایشان بود،ابوالفضل مهدوی کتاب”کودکی های زمین اثر جمشید خانیان”و درآخرخانم معصومه منصوری رضی کتاب”روان شناسی عزت نفس”را ارایه کرد.

شهمرادی مدیر مخابرات منطقه ای گلستان در  این نشست بااشاره به نقش کتاب درتوسعه از حضور کارشناسان نویسنده وصاحب اثر درمجموعه مخابرات خبر داد.

شهمرادی همچنین دررابطه باجشنواره رضوی افزود:درراستای تبیین وتبلیغ جشنواره رضوی برروی تلفن های ثابت تبلیغ این جشنواره نصب خواهد شد.در پایان به شرکت کنندگان لوح تقدیر اهداگردید.

قابل ذکر است نشست های کتاب خوان درچند سطح کتابخانه ای،شهرستانی،استانی وتخصصی باحضور ادارات کل ازسال۹۴درگلستان برگزار می شود که مجموع این نشست هابه ۶۹۰نشست رسیده است.

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۰ ق.ظ

دیدگاه