قدرت الله نظری معاون جدید توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان شد

البرز گلستان قدرت الله نظری مدیر آموزش و پرورش آق قلا، به سمت معاون جدید توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان منصوب و از زحمات قربان عرب احمدی که به افتخار بازنشستگی نائل آمد، تجلیل به عمل آمد.

همچنین از زحمات قدسی براتی معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش گلستان، تجلیل به عمل آمد. خانم براتی از این پس عهده دار پست مشاور اجرایی مدیرکل خواهد بود.

در ادامه از زحمات مسعود بیدلی نامنی در پست مشاور اجرایی مدیرکل تقدیر و وی به عنوان رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش گلستان منصوب گردید.پیش از این محمود نسرکانی عهده دار این سمت بود که به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان آق قلا منصوب گردید.

همچنین محمد مهدی رضایی که در پست کارشناس مسئول شوراهای آموزش و پرورش مشغول به خدمت بود به عنوان کارشناس مسئول هماهنگی و پیگیری امور دفتر مدیرکل منصوب گردید. پیش از این علی دنکوب در این سمت مشغول به خدمت بود که به عنوان کارشناس مسئول اداره مشارکت های مردمی آموزش و پرورش معرفی گردید.

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۷:۱۴ ب.ظ

دیدگاه