مدیر کل راه آهن شمال شرق۲ از ورودهشتمین قطار تجاری کشور چین از حوزه ریلی اینچه برون استان گلستان خبرداد

ورودهشتمین قطار تجاری کشور چین از حوزه ریلی اینچه برون استان گلستان

هشتمین قطار تجاری کشور چین ازطریق خط ریلی ایران – ترکمنستان – قزاقستان وارد مرز اینچه برون استان گلستان شد.
به گزارش البرز گلستان به نفل قروابط عمومی اداره کل راه آهن شمال شرق۲ ، هشتمین قطار کانتینری چین ازطریق خط ریلی ایران – ترکمنستان – قزاقستان از طریق کریدور ریلی اینچه برون استان گلستان وارد شد.
مدیر کل راه آهن شمال شرق۲ گفت : این قطار با ۵۰ کانتینر حامل کک نفتی وارد حوزه ریلی این ناحیه گردید و بعد از انجام مراحل اداری گمرکی، از طریق خط ریلی شمال کشور به مقصد اراک حمل می شود.
محمد رضا قربانی اضافه کرد : براساس مذاکره مدیران ارشد راه آهن دو کشور بیش از این ۷ قطار از چین بصورت ترانزیت بوسیله کریدورریلی اینچه برون واردایران شدند و به مناطق دیگر کشور اعزام گردند .
قطارهای کانتینری کشور چین با طی حدود مسافت ۱۰ هزارکیلومتری کریدور بین المللی کشورهای چین ،قزاقستان و ترکمنستان در مرز اینچه برون به خاک ایران وارد و سپس به دیگر نقاط ایران و یا دیگر کشورها ادامه مسیر می دهند.
قربانی ادامه داد: پیش از این قطارهای تجاری چین ازطریق مرز سرخس واقع در خراسان وارد کشور می شدند که کریدور بین المللی اینچه برون استان گلستان نیز برای ورود قطارهای چین به ایران یکی از نزدیکترین و مناسبترین حوزه ریلی استکه این روندمراودات و ورودقطار چین به ایران ادامه دارد .
مدیرکل راه آهن شمال شرق۲ افزود: هزینه کمتر و سرعت بیشتر در حمل بار از مزایای خط ریلی اینچه برون استان گلستان برای تجار و بازرگانان است.
راه آهن شمال شرق یکی از خطوط مهم شبکه ریلی کشور محسوب می شود، این مسیر برای انتقال بارهای کشورهای CIS (کشورهای مستقل مشترک المنافع) از لحاظ مسافت نسبت به دیگر کریدورهای موجود کشور، کوتاه تر و ارزان تر است.
آذر ماه سال ۱۳۹۳ راه آهن ترانزیتی ایران (اینچه برون) – ترکمنستان – قزاقستان با حضور روسای جمهوری سه کشور بهره برداری شد.

نوشته شده توسط البرزگلستان در دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲:۰۹ ب.ظ

دیدگاه