دیدار ونشست صمیمی با بازنشستگان کاری پسندیده از فرماندار شهرستان گمیشان/شیرتوماج:تجارب بازنشستگان می تواندمسیر حرکت توسعه ای را هموار کند

به گزارش البرز گلستان نشست صمیمی هیات اجرایی کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان با فرماندار گمیشان در محل دفتر این کانون برگزار شد.

“امیرشیر توماج” فرماندار گمیشان در این نشست بیان داشت: بازنشستگان سرمایه های کشور هستند و استفاده از اندوخته ها و تجربیات آنان می توانند مسیر حرکت توسعه ای را هموار کند.

وی افزود: هر کدام از بازنشستگان در دوران خدمت خود در مسند اموری بوده اند که آثار فعالیت های آنان در حال حاضر نیز برای نسلی که در راس امور هستند چراغ راهنماست.

توماج تصریح کرد: نگاه ما به مجموعه کانون بازنشستگان نگاه حمایتی است وسعی میکنیم با همکاری همدیگر این مجموعه را هدایت و رویه‌های جاری را دائما بهبود ببخشیم.

در این نشست صمیمی هیات اجرایی کانون بازنشستگان به ارائه گزارش، کمبودها و برنامه های توسعه ای خود پرداختند.

لازم به ذکر است کانون بازنشستگان شهرستان گمیشان در حال حاضر ۹۱۷ نفر عضو دارد.

 

خبر از محمد یزدانی

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۴:۲۵ ق.ظ

دیدگاه