مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خبرداد: ازسال ۴۶ الی ۹۲ گاز رسانی به ۱۴ هزار روستا ودر طول ۴سال گذشته گاز رسانی به ۹هزار روستا انجام شده است

البرز گلستان/سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خبرداد: پارسال بیش از ۱۹۰ میلیارد متر مکعب گاز در کشور مصرف شد/ ۶۱ میلیارد متر مکعب گاز سهم نیروگاههای کشور بوده است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران: از سال ۴۶ تا سال ۹۲ در مجموع به ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده و این در حالی است که در طول چهار سال گذشته ۹ هزار روستا به شبکه سراسری گاز پیوسته است.

تاکنون در مجموع به یکهزار و ۵۱ شهر گازرسانی شده و عملیات گازرسانی به ۵۵ شهر نیز در دست اجراست.

 

نوشته شده توسط البرزگلستان در یکشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱:۲۳ ب.ظ

دیدگاه