معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری گلستان:اجرای طرح ابتکاری تسریع دسترسی مردم به وجوه واریزی به حساب سپرده ی دادگستری با راه اندازی سامانه ی شناساسه ی واریز

تسریع دسترسی مردم به وجوه واریزی به حساب سپرده ی دادگستری با راه اندازی سامانه ی شناساسه ی واریز
البرز گلستان/با راه اندازی سامانه ی شناسه ی واریز ، وجوه واریزی به حساب سپرده ی دادگستری و شورای حل اختلاف ساماندهی و دسترسی مردم به حق شان آسان تر شد .
معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری گلستان گفت : در قالب این طرح از این پس شعب دادگستری و شورای حل اختلاف برای مبلغ واریزی به حساب سپرده ی دادگستری ، ” شناسه ی واریز ” صادر می کنند و به این ترتیب هر گونه واریز به حساب سپرده ی دادگستری استان ، منوط به ارائه ی این شناسه است .
حسن ثناگو افزود : هر شناسه ، مربوط به یک پرونده است و فرد نمی تواند از یک فیش واریزی برای درج در چند پرونده ، استفاده کند.
ثناگو با بیان این که ، سپرده ، وجوهی است که بر اساس قرار ها و یا احکام صادر شده در مراجع قضایی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم ، از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود گفت : پس دادن تمام یا بخشی از سپرده پس از صدور قرارها و احکام صادر شده در محاکم ، بدون شناسه ی پرداخت ، زمان بر بود و هم دادگستری و هم مردم را دچار مشکل می کرد .
ثناگو ، آسان شدن ردیابی وجوه واریزی ، افزایش سرعت شناسایی مشخصات واریز کننده و طرفین پرونده و جلوگیری از تضییع حق مردم و بیت المال را از مزیت های راه اندازی این سامانه عنوان کرد.
به گفته ی وی ، این طرح ابتکاری فقط در استان گلستان راه اندازی و اجرا شده است .
پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان

نوشته شده توسط محمد صالح افتخاری در یکشنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲:۵۵ ب.ظ

دیدگاه